Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Monday, 04 February 2019 09:01
There are no translations available.

03.02.2019 boli v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielané reportáže, v ktorých vystúpili výskumné pracovníčky NPPC – VÚŽV Nitra: Martina Gondeková a Emília Hanusová.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Friday, 01 February 2019 12:54
There are no translations available.

Dňa 30.1.2019 sa v NPPC- VÚŽV Nitra uskutočnilo zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (OŽV SAPV), ktoré otvoril a viedol predseda prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Hlavným cieľom zasadnutia boli voľby predsedu a podpredsedu OŽV SAPV na funkčné obdobie 2019-2021. Za predsedu bol opätovne zvolený prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., a podpredsedom sa stal Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. Za tajomníka bola zvolená Doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.

Ďalšie body programu zahŕňali informácie z Valného zhromaždenia SAPV, prezentácie aktivít členov OŽV SAPV v roku 2018, informácie o medzinárodnej konferencie „Animal Biotechnology 2018“ a pripravovanej konferencii DAGENE 2019 (Topľčianky 29.5.-1.6.2019), ako aj informácie týkajúcej sa súťaže mladých vedeckých pracovníkov a životných jubileí niektorých členov OŽV SAPV.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Tuesday, 08 January 2019 09:51
There are no translations available.

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel u chovateľov včelích matiek na rok 2019
Štvrté číslo elektronického časopisu E-newsletter Ústavu včelárstva Vám prináša podrobné informácie o spôsobe odberu a zasielania vzoriek tak pre chovateľov včelích matiek, ako aj pre kočujúcich včelárov. Dočítate sa aj ďalšie informácie o kvalite medzistienok a o ďaľších zaujímavých témach. Viac vo IV. čísle Newsletter-u - TU

 
E-mail
Monday, 07 January 2019 10:15
There are no translations available.

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk je uverejnený príspevok pracovníka NPPC – VÚŽV Nitra Jána Hubu o postavení roľníka v spoločnosti.

Prečítať si môžete – TU

 
E-mail
Wednesday, 02 January 2019 08:59
There are no translations available.

V utorok 18.12.2018 vystúpil doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. v slovenskom rozhlase (RTVS) v rámci relácie Kontakty, ktorá bola zameraná na možnosti realizácie a využitia vlny vyprodukovanej na Slovensku (aktuálny stav, perspektíva, záujem o ovčie výrobky u spotrebiteľov, ap.).

Záznam relácie si môžete vypočuť - TU

 
E-mail
Monday, 10 December 2018 12:25
There are no translations available.

6.12.2018 sa konala vedecká konferencia "The 6th International Scientific Conference - Animal Biotechnology 2018". Organizátormi konferencie boli NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU v Nitre a SAPV.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Tuesday, 04 December 2018 13:47
There are no translations available.

Publikácia „Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku“, ktorá bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 je voľne prístupná - TU. Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov.

 
E-mail
Monday, 26 November 2018 14:08
There are no translations available.

V dňoch 24. – 25. 11. 2018 sa Odbor malých hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra zúčastnil na XXI. Celoštátnej výstave zvierat s medzinárodnou účasťou pod záštitou MPRV SR. Na výstave boli prezentované králiky plemien nitriansky a zoborský králik, ktoré získali po 94,5 boda. Sliepky plemena oravka žltohnedá získali 93 - 95 bodov, kohúty 94 – 95 bodov. Kohút oravky žltohnedej získal ocenenie Šampión SR. Na výstave boli tiež prezentované prepelice japonské. V rámci výstavy sa konala slávnostná členská schôdza pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu chovateľov oraviek, ktorého kolektívnym členom je aj NPPC-VÚŽV Nitra. Súčasťou osláv bol aj krst novej publikácie o plemene oravka.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Friday, 23 November 2018 10:35
There are no translations available.

20.11.2018 sa uskutočnil v priestoroch Výskumného ústavu živočíšnej výroby NPPC v Nitre XXVI. seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Aktuálne smery v chove králikov.

Konferencia bola určená najmä pre chovateľov, farmárov, odborných a vedeckých pracovníkov univerzít a vedeckovýskumných organizácií, ktorí využívajú králika ako produkčné zviera, ale aj ako biologický model. Toto odborné stretnutie, nadviazalo na vyše tridsaťročnú tradíciu organizovania králikárskych seminárov na VÚŽV Nitra.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Odbor malých hospodárskych zvierat Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a VetServis sro Nitra.

Read more...
 
E-mail
Monday, 05 November 2018 10:51
There are no translations available.

03.11.2018 bola v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielaná reportáž o genetických rezervách hospodárskych zvierat. Reportáž vznikla v spolupráci s NPPC - VÚŽV Nitra. Vystúpili v nej výskumní pracovníci: Ján Huba, Ján Tomka, Emília Hanusová, Anton Hanus.

Záznam relácie si môžete pozrieť – TU

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 48
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner