Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
E-mail
Streda, 07 Jún 2017 08:31

Za zásluhy pri šľachtení nového národného plemena oviec – slovenská dojná ovca získali vysoké rezortné vyznamenanie z rúk ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej traja pracovníci NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, a to doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. zlatú medailu a bývalí pracovníci VÚŽV Ing. Anton ČapistrákIng. Dušan Apolen medailu bronzovú. Okrem pracovníkov nášho ústavu získal najvyššie rezortné vyznamenanie, zlatú medailu, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva – MPRV SR Ing. Štefan Ryba, PhD. a Ing. Július Šutý a Ing. Slavomír Reľovský zo ZCHOK medailu bronzovú.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok