Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
E-mail
Streda, 12 Jún 2019 10:05

Na konferencii sa zúčastnili vedecko-výskumní pracovníci zo 7 krajín (Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, Bulharsko, Turecko). DAGENE aktívne pristupuje k ochrane pôvodných plemien a druhov a hľadá zásadné riešenia pre ich zachovanie v úzkej gescii s FAO v Ríme. Každoročné stretnutie je nielen príležitosťou definovania, kontroly a plnenia cieľov, ale aj hľadania ciest reálnej ekonomickej užitočnosti využitia genetických zdrojov v podmienkach členských krajín. Významnou aktivitou organizácie je nielen odborná časť konferencie (odborné prednášky boli vo štvrtok 30.5.2019), ale aj prehliadka vybraných chovov, fariem, ktoré sa prezentujú pôvodnými domácimi plemenami a vo väčšine prípadov aj konkrétnymi kulinárskymi (regionálnymi) špecialitami. Podobne tomu bolo aj tento rok na konci mája na Slovensku, kde sme navštívili žrebčín a zubriu zvernicu v Topoľčiankach, farmu s chovom pôvodnej a zošľachtenej valašky Zbojská a na Muránskej planine chov koní (norik muránsky).

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok