Pôvodná valaška 2016
Streda, 07 December 2016 12:50

Dňa 7.12.2016 sa uskutočnilo uznávacie pokračovanie šľachtiteľského chovu oviec plemena pôvodná valaška, ktoré sú vo vlastníctve NPPC-VÚŽV Nitra.

Hodnotiaca komisia na čele s predsedom - Ing. Júliusom Šutým (Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku), jednomyseľne odporučila uznať daný chov ako šľachtiteľský. Odteraz budú môcť nitrianski výskumníci produkovať plemenné barany pôvodnej valašky pre ostatných chovateľov na Slovensku.

1 2 3
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok