Medzinárodná konferencia DAGENE 2019 v Topoľčiankach
Streda, 12 Jún 2019 10:05

Medzinárodná konferencia DAGENE 2019 v Topoľčiankach

DAGENE (Danubian Animal Genetic Resources) je medzinárodná asociácia na ochranu živočíšnych genetických zdrojov (národných plemien) v regióne (v povodí) Dunaja s centrálou v Budapešti, ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú konferenciu. V tomto roku sa konal už jej 30. ročník v kaštieli Topoľčianky (29.5 – 1.6.2019), ktorú organizoval prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Na konferencii sa zúčastnili vedecko-výskumní pracovníci zo 7 krajín (Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, Bulharsko, Turecko). DAGENE aktívne pristupuje k ochrane pôvodných plemien a druhov a hľadá zásadné riešenia pre ich zachovanie v úzkej gescii s FAO v Ríme. Každoročné stretnutie je nielen príležitosťou definovania, kontroly a plnenia cieľov, ale aj hľadania ciest reálnej ekonomickej užitočnosti využitia genetických zdrojov v podmienkach členských krajín. Významnou aktivitou organizácie je nielen odborná časť konferencie (odborné prednášky boli vo štvrtok 30.5.2019), ale aj prehliadka vybraných chovov, fariem, ktoré sa prezentujú pôvodnými domácimi plemenami a vo väčšine prípadov aj konkrétnymi kulinárskymi (regionálnymi) špecialitami. Podobne tomu bolo aj tento rok na konci mája na Slovensku, kde sme navštívili žrebčín a zubriu zvernicu v Topoľčiankach, farmu s chovom pôvodnej a zošľachtenej valašky Zbojská a na Muránskej planine chov koní (norik muránsky).

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok