Ocenenie rezortného výskumu v súťaži „Vedec roka SR 2010“
Thursday, 07 April 2011 11:14
There are no translations available.

Dňa 16. marca 2011 boli v Bratislave na pôde SAV odovzdané ocenenia 14. ročníka súťaže vedcov a technológov „Vedec roka SR 2010“. Súťaž organizuje Journaliste-Studio spolu s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. Medzi ocenenými bol aj náš dlhoročný pracovník prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.
.
Čestné uznanie získal za celoživotné, mimoriadne významné zásluhy o rozvoj poľnohospodárskej vedy a za zavádzanie biotechnológií v živočíšnej výrobe, osobitne v oblasti riadenej reprodukcie hospodárskych zvierat a štúdia procesov embryonálneho vývoja s využitím elektrónovej mikroskopie a autorádiografie, ako aj za mimoriadne bohatú a erudovanú publikačnú a pedagogickú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Srdečne blahoželáme!

 
Banner
Banner