Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Utorok, 17 Júl 2018 10:10

V rámci rezortného projektu výskumu a vývoja ,,Udržateľné systémy chovu“ s témou výskumu ,,Vplyv rôznej doby zrenia na spotrebiteľskú kvalitu mäsa“ (M. Gondeková, I. Bahelka, P. Demo, J. Huba, J. Zeleňáková)

Čítať celý článok...
 
E-mail
Štvrtok, 12 Júl 2018 12:57

Aktívna účasť zamestnancov NPPC-VÚŽV Nitra na medzinárodnej konferencii DAGENE 2018 v Maďarsku.

DAGENE (Danubian Animal Genetic Resources) je medzinárodná asociácia na ochranu živočíšnych plemien v regióne v povodí Dunaja s centrálou v Budapešti, ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú konferenciu.

Čítať celý článok...
 
E-mail
Pondelok, 25 Jún 2018 11:47

Dňa 15. 6. 2018 nás na NPPC – VÚŽV Nitra - Ústave včelárstva poctili svojou návštevou deti 1.A a 1.B triedy z miestnej základnej školy ZŠ s MŠ Hradná z Liptovského Hrádku. Deti boli neobyčajne vnímavé a za svoje postrehy a aktívnu účasť si odniesli aj sladkú odmenu - malú fľaštičku medu. Krátku reakciu školy nájdete TU

Fotografie - TU

 
E-mail
Utorok, 19 Jún 2018 11:46

19. júna 2018 navštívili NPPC – VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Lužianky deti z Materskej školy v Zbehoch.

Fotografie - TU

 
E-mail
Pondelok, 11 Jún 2018 14:29

Dňa 6.6.2018 prezentovala vedecká pracovníčka NPPC-VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD. v správach RTVS výsledky výskumu o kvalite bravčového mäsa na slovenskom trhu.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Utorok, 05 Jún 2018 13:18

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil podľa § 44 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patent SK-288525 Gastrointestinálna veterinárna kanyla.

Autor: Ing. Peter Patráš, PhD. (NPPC-VÚŽV, Odbor výživy, Nitra)

Patentová listina - TU

 
E-mail
Pondelok, 04 Jún 2018 09:13

NPPC – VÚŽV Nitra bolo spoluorganizátorom prestížnej súťaže NAJ slovenský chov. Vo Farmárskej revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž, ktorú si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Pondelok, 04 Jún 2018 09:10

NPPC- VÚŽV Nitra bolo spoluorganizátorom 5. ročníka Chovateľského dňa ošípaných, ktorého cieľom je spropagovať toto odvetvie a zvýšiť spotrebu domácej bravčoviny.

Súčasťou podujatia bol seminár, na ktorom pracovníčka NPPC – VÚŽV Nitra Martina Gondeková odprezentovala tému: „Kvalita bravčového mäsa na slovenskom trhu“. Téma sa stretla s veľkým ohlasom auditória i prítomných médií. Súčasťou Chovateľského dňa ošípaných bola súťaž vo varení guláša, kde tím NPPC – VÚŽV Nitra obsadil 3. miesto v kategórii kvalita guláša a 1. miesto v kategórii najkrajšie stolovanie.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Štvrtok, 31 Máj 2018 13:38

NPPC – VÚŽV Nitra v prestížnej súťaži NAJ slovenský chov obhájilo prvenstvo z predchádzajúcich rokov v kategórii chovateľov ošípaných plemena landrase. Ošípané z nášho šľachtiteľského chovu sa vyznačujú vynikajúcim podielom svaloviny v jatočnom tele - 61,3 %. Odstav na prasnicu a rok dosiahol 27,5 prasiatka.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť – TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok