Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Štvrtok, 10 November 2022 08:57

Časopis Slovak Journal of Animal Science nájdete na novej internetovej adrese https://www.sjas-journal.org

Slovak Journal of Animal Science can be found at a new website: https://www.sjas-journal.org

 
E-mail
Streda, 30 Marec 2022 10:20

Plodnosť možno definovať aj ako schopnosť spermie oplodniť vajíčko a podporiť vývoj na produkciu životaschopného potomstva. Naši výskumní pracovníci na VÚŽV-Nitra sa venovali overeniu kvality čerstvého ejakulátu odobratého od baranov troch pôvodných slovenských (národných) plemien oviec: pôvodná valaška, zošľachtená valaška a slovenská dojná ovca.

Prečítajte si TU

 
E-mail
Piatok, 25 Marec 2022 13:46

Prinášame vám príhovor nášho kolegu Jána Hubu, ktorého časť odznela počas poslednej rozlúčky s prof. Ing. Jánom Pšenicom, CSc. - TU

 
E-mail
Pondelok, 14 Marec 2022 09:11

Posolstvo tohtoročného plagátu Agrofilmu

Čestný  prezident Agrofilmu Ján Plesník v čase vzniku festivalu navrhol jeho motto: Všetkým ľudom chlieb a mier. Dal ho posúdiť odborníkom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Tí ho skrátili na: Ľuďom chlieb a mier.

Čítať celý článok...
 
E-mail
Štvrtok, 24 Február 2022 11:22

Pracovník NPPC-VÚŽV Nitra Ján Huba publikoval komentár k perspektívam chovu hospodárskych zvierat na Slovensku.

Prečítajte si - TU

 
E-mail
Štvrtok, 27 Január 2022 11:09

Pracovník VÚŽV Nitra Ján Huba ako rozhodca súťaže slovenských strakatých dojníc na Chovateľskom dni v Prešove prezentoval poznatky získané pri výskume zameranom na produkčnú dlhovekosť dojníc.

Krátke video si môžete pozrieť - TU

 

 
E-mail
Streda, 26 Január 2022 12:43

V chove teliat rastie záujem o používanie presných (precíznych, smart) technológií na sledovanie správania a zmien metabolizmu a fyziologických procesov.

Prečítajte si článok na túto tému od prof. Jana Broučka, DrSc., PhD. z NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, ktorý vyšiel v Roľníckych novinách - TU

 
E-mail
Pondelok, 24 Január 2022 11:37

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bol uverejnený článok: „Agrofilm 2021 – prehliadka ocenených i neocenených filmov“.

Prečítajte si - TU

 
E-mail
Pondelok, 24 Január 2022 11:28

Dňa 26.1.2022 sa dožíva okrúhleho jubilea náš priateľ a kolega Ing. Ján Kopernický, CSc.. Na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku pracoval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2014. Za 39 rokov výskumnej práce sa významne podieľal na rozvoji včelárskeho výskumu, ale aj na edukatívnej a lektorskej činnosti v prospech praktických včelárov. S Ústavom včelárstva spolupracuje dodnes pri realizácii kurzov Chov včelích matiek a Inseminácia včelích matiek, ale aj pri konzultáciách odborných tém. Okrem toho je aktívnym členom viacerých včelárskych združení.  V mene všetkých kolegov a priateľov VÚŽV Nitra mu prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, sily a úspechov v osobnom živote aj v ďalšej včelárskej práci.

Foto

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok