Odbor malých hospodárskych zvierat (OMHZ)
   
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
Vedúci OMHZ
tel.: 037/6546 139
tel.: 037/6546 137
mobil: 0905 680 272
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
ondruska
 
ZAMERANIE OMHZ
V oblasti výskumu sa odbor zameriava na: komplexné riešenie šľachtenia, genetiky, výživy, riadenej reprodukcie, technológie, biotechnických metód, ich inovácií v chove králikov a hrabavej hydiny; využitie špecializovaných populácií králikov na produkciu biologicky aktívnych látok a tkanivových štruktúr. Zaoberá sa šľachtením a tvorbou špecializovaných línií japonských prepelíc a uchovávaním živočíšnych genetických zdrojov národných plemien kury domácej a králika domáceho. Výskum populačnej dynamiky zveri žijúcej v agrárnych ekosystémoch, jej zdravotný stav ako odraz vplyvu životného prostredia; ekologizáciu agrárnych habitátov zabezpečujúcu zachovanie a zvyšovanie biodiverzity v podmienkach intenzívnej rastlinnej výroby. Výskumne rieši problematiku biológie a fyziológie zveri vo farmových chovoch, genetiky voľne žijúcich populácií zveri.

 

PRIORITY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI OMHZ

  • Zachovanie, genetická stabilizácia a možnosti využitia pôvodných mäsových línií, národných plemien králikov a vybraných plemien hydiny
  • Zvyšovanie produkčného potenciálu malých hospodárskych zvierat pre produkciu funkčných potravín
  • Molekulárno-genetické markery v selekcii králikov a hydiny a inovácia biotechnologických metód v reprodukcii malých hospodárskych zvierat
  • Využitie malých hospodárskych zvierat v biomedicínskom výskume
  • Podpora biodiverzity agrárnej krajiny
  • Výskum populačnej dynamiky a zdravotného stavu poľnej poľovnej zveri
  • Farmový chov zajaca poľného

PRACOVNÍCI OMHZ

Kontakty pracovníkov OMHZ TU

SLUŽBY PRE PRAX TU

SLUŽBY PRE VÝSKUM TU

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok