Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Utorok, 19 Jún 2018 11:46

19. júna 2018 navštívili NPPC – VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Lužianky deti z Materskej školy v Zbehoch.

Fotografie - TU

 
E-mail
Pondelok, 11 Jún 2018 14:29

Dňa 6.6.2018 prezentovala vedecká pracovníčka NPPC-VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD. v správach RTVS výsledky výskumu o kvalite bravčového mäsa na slovenskom trhu.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Utorok, 05 Jún 2018 13:18

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil podľa § 44 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patent SK-288525 Gastrointestinálna veterinárna kanyla.

Autor: Ing. Peter Patráš, PhD. (NPPC-VÚŽV, Odbor výživy, Nitra)

Patentová listina - TU

 
E-mail
Pondelok, 04 Jún 2018 09:13

NPPC – VÚŽV Nitra bolo spoluorganizátorom prestížnej súťaže NAJ slovenský chov. Vo Farmárskej revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž, ktorú si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Pondelok, 04 Jún 2018 09:10

NPPC- VÚŽV Nitra bolo spoluorganizátorom 5. ročníka Chovateľského dňa ošípaných, ktorého cieľom je spropagovať toto odvetvie a zvýšiť spotrebu domácej bravčoviny.

Súčasťou podujatia bol seminár, na ktorom pracovníčka NPPC – VÚŽV Nitra Martina Gondeková odprezentovala tému: „Kvalita bravčového mäsa na slovenskom trhu“. Téma sa stretla s veľkým ohlasom auditória i prítomných médií. Súčasťou Chovateľského dňa ošípaných bola súťaž vo varení guláša, kde tím NPPC – VÚŽV Nitra obsadil 3. miesto v kategórii kvalita guláša a 1. miesto v kategórii najkrajšie stolovanie.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Štvrtok, 31 Máj 2018 13:38

NPPC – VÚŽV Nitra v prestížnej súťaži NAJ slovenský chov obhájilo prvenstvo z predchádzajúcich rokov v kategórii chovateľov ošípaných plemena landrase. Ošípané z nášho šľachtiteľského chovu sa vyznačujú vynikajúcim podielom svaloviny v jatočnom tele - 61,3 %. Odstav na prasnicu a rok dosiahol 27,5 prasiatka.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Štvrtok, 31 Máj 2018 13:10

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil podľa § 44 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patent na vynález Prístroja na meranie viskozity kvapalín a najmä na zisťovanie počtu somatických buniek v mlieku.

Autor: Ing. Peter Tongeľ, CSc. (NPPC-VÚŽV Nitra)

Patentová listina - TU

 
E-mail
Utorok, 22 Máj 2018 12:32

Dňa 18. mája 2018 NPPC-VÚŽV Nitra, Odbor malých hospodárskych zvierat organizoval vedecko-odborný seminár s názvom „50 rokov genetiky a experimentálnej biológie vo VÚŽV Nitra“. Tento seminár sa uskutočnil pri príležitosti 50. výročia založenia Oddelenia genetiky a experimentálnej biológie, z ktorého sa neskôr vyprofilovali súčasné pracoviská: Odbor malých hospodárskych zvierat a Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat. Na seminári sa zúčastnili pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj pán akademik prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr.hc a pán prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Utorok, 22 Máj 2018 12:30

16. mája 2018 sa na Účelovom hospodárstve NPPC-VÚŽV Nitra v Trenčianskej Teplej uskutočnil nákupný trh plemenných baranov. Komisia hodnotila celkovo 34 baranov nového národného plemena – slovenskej dojnej ovce a 8 baranov plemena lacaune. Cenu za najlepšieho barana z rúk zástupcu MPRV SR Ing. Daniela Hrežíka prevzal za NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. spolu s vedúcim účelového hospodárstva Jánom Barackým.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok