Projekty riešené v rámci štrukturálnych fondov EÚ
va
   
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

  • MLIEKO - Zvyšovanie účinnosti získavania mlieka od kráv a bahníc vo väzbe na kvalitu mlieka, zdravie vemena a welfare zvierat

 

  • ZDRAVIE - Zdravá výživa pre zdravé životné funkcie


  • CEGEZ - Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov


  • REVITAL - Revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry výskumu živočíšnych genetických zdrojov

 

Viac

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok