Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Aktuality
E-mail
Streda, 25 Apríl 2018 09:57

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017. V dňoch 18.–19.04.2018 sa konal v Prahe Kick off meeting projektu, na ktorom sa zúčastnili riešitelia z NPPC: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. (koordinátor), doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD., RNDr. Marcela Blažková a Ing. Miroslava Súkeníková, PhD. Do projektu sú zapojení riešitelia zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Nemecka, Grécka, Turecka a Rakúska. Témou projektu sú nanotechnológie vo výžive prežúvavcov.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Utorok, 24 Apríl 2018 13:56

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Vás, ako partner podujatia, pozýva na 22. ročník Levických poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.-29.4.2018 na Zimnom štadióne v Leviciach.

Plagát podujatia – TU

 
E-mail
Utorok, 24 Apríl 2018 07:15

23.4.2018 navštívili pracoviská NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava s pedagógmi Andreou Zverinovou a Jánom Piešťanským. Základné informácie o NPPC – VÚŽV Nitra im prezentoval Ján Huba a bol im premietnutý film Gazdovský dvor U výskumníkov. Následne navštívili jednotlivé pracoviská NPPC – VÚŽV Nitra.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Streda, 11 Apríl 2018 09:25

Na webovom sídle NPPC-VÚŽV Nitra bol umiestnený aktualizovaný modul aplikácie EkonMOD milk s názvom Interaktívny model farmy dojníc, ktorý integruje doteraz vyvinuté aplikácie z oblasti hodnotenia ekonomiky chovu dojného dobytka do jednej platformy.

Aplikáciu nájdete - TU

 
E-mail
Pondelok, 16 Apríl 2018 07:19

O tom ako rozlíšiť hus od gunára a o plemene Slovenská biela hus hovoril vo Farmárskej revue zootechnik farmy NPPC – VÚŽV Nitra Jozef Fogada.

Reportáž si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Streda, 11 Apríl 2018 09:28

Za účasti podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečenej sa 10.4.2018 na Národnom výstavisku Agrokomplex konala konferencia MODERNÝ AGROBIZNIS. Novej SPP bol venovaný diskusný blok, ktorého panelistom bol aj Ing. Miroslav Záhradník, PhD. z NPPC – VÚŽV Nitra. Účastníkom konferencie predstavil aplikáciu EkonMOD milk.

Foto z konferencieTU

 
E-mail
Pondelok, 09 Apríl 2018 13:10

8. apríla 2018 bola v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielaná reportáž o biodiverzite v poľnohospodárskej krajine. Reportáž vznikla v spolupráci s NPPC - VÚŽV Nitra. Vystúpili v nej výskumní pracovníci doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. a Ing. Tomáš Sládeček, PhD.

Záznam relácie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Utorok, 03 Apríl 2018 12:53

Veľkonočné vydanie Farmárskej revue (RTVS) bolo nahrávané aj v areáli NPPC – VÚŽV Nitra. Reláciu sa pokúsili moderovať pracovníci z Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov, NPPC – VÚŽV Nitra.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Utorok, 27 Marec 2018 12:07

Lotyšský časopis Medíbas makškerešana daba (Poľovníctvo, rybárstvo, príroda) publikoval reportáž z NPPC - VÚŽV Nitra. Témou bola medzinárodná konferencia VI. Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 a výskum raticovej zveri realizovaný na Odbore výživy, NPPC - VÚŽV Nitra. Reportáž priniesla aj informácie o meste Nitra.

Reportáž - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok