Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Monday, 29 May 2017 10:28
There are no translations available.

V piatok 26.5.2017 sa na Účelovom hospodárstve NPPC – VÚŽV Nitra v Trenčianskej Teplej konalo slávnostné uznanie nového národného plemena slovenská dojná ovca. Podujatie sa stretlo s obrovským záujmom médií (televízie: Markíza, JOJ, RTVS – 1, RTVS – Farmárska revue, Slovenský rozhlas, printové médiá: Pravda, MY – Trenčianske noviny, Roľnícke noviny, Slovenský CHOV, Agromagazín, portály: sme.sk, pluska.sk, polnoinfo.sk, agrobiznis.sk, mpsr.sk a TASR. Niektoré z reportáží si môžete pozrieť – TU

Fotogaléria - TU

 
E-mail
Monday, 29 May 2017 09:45
There are no translations available.

V relácii Farmárska revue bola odvysielaná reportáž z celoslovenského kola súťaže Mladý ekofarmár (súťaž o mlieku), ktorá je organizovaná pod odbornou gesciou pracovníkov NPPC – VÚŽV Nitra, ktorí vystupujú aj v reportáži uvedenej – TU

 
E-mail
Friday, 19 May 2017 14:14
There are no translations available.

V stredu 17.5.2017 sa v Banskej Bystrici nakrúcala reportáž do relácie RTVS – Farmárska revue, kde pre divákov varil ambasádor medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017 Matej Tóth. Nakrúcania sa zúčastnil aj prezident Agrofilmu 2017 a generálny riaditeľ NPPC Mario Schrenkel.

Fotografie z nakrúcania si môžete pozrieť – TU (autor foto: Ján Čorba)

 
E-mail
Wednesday, 17 May 2017 11:03
There are no translations available.

Pracovníci Odboru výživy, NPPC - VÚŽV Nitra usporiadali 15. mája 2017 exkurziu pre deti z Materskej školy Párovská z Nitry. Témou exkurzie boli: Človek a príroda, Rôznorodosť spôsobu života živočíchov, Potrava živočíchov. Týmto podujatím sa založila spolupráca medzi NPPC a MŠ Párovská v predškolskej výchove formou zážitkového učenia a praktických skúseností.  
Fotografie - TU

 
E-mail
Tuesday, 02 May 2017 09:09
There are no translations available.

V relácii Farmárska revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž venovaná problematike zrenia hovädzieho mäsa. Vystúpila v nej pracovníčka NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD., zodpovedná riešiteľka výskumnej úlohy „Vplyv rôznej doby zrenia na spotrebiteľskú kvalitu mäsa".
Reportáž si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Tuesday, 18 April 2017 11:36
There are no translations available.

Farmárska revue - televízna relácia, prostredníctvom ktorej oboznamujeme odbornú aj laickú verejnosť s výsledkami výskumu pracovísk NPPC a ktorá je hlavným masmediálnym partnerom nami organizovaného Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm oslávila 10. výročie pôsobenia na slovenskom mediálnom trhu.

Reportáž, venovanú tomuto jubileu si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Friday, 07 April 2017 07:17
There are no translations available.

V priestoroch Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory (SPPK) sa v Bratislave uskutočnila tlačová beseda na tému dováženého, zdravie ohrozujúceho, brazílskeho, hydinového a hovädzieho mäsa. Záujem médií v ostatnej dobe o túto kauzu je veľký, pretože ide o zdravie slovenského spotrebiteľa, o zdravie detí, keďže takéto mäso sa mohlo objaviť aj v školských zariadeniach.

Read more...
 
E-mail
Friday, 31 March 2017 12:02
There are no translations available.

V stredu 29. marca 2017 sa na pracovisku NPPC-VÚŽV Nitra uskutočnil interaktívny workshop „Moderné manažérske aplikácie pre efektívne farmy dojníc“. Prítomných privítal generálny riaditeľ NPPC Ing. Mario Schrenkel, zahraničným hosťom podujatia bol Assoc. Prof. Victor E. Cabrera, Ph.D (University of Wisconsin-Madison), ktorý je autorom vedecky podložených manažérskych nástrojov uplatniteľných v konkrétnych podmienkach chovu dojníc. O vývoji aplikácie EkonMOD milk a zámeroch kreovania otvorenej platformy ďalšej spolupráce v podmienkach Slovenska informoval Ing. Miroslav Záhradník (NPPC-VÚŽV Nitra). Na stretnutí určenom pre vybraných špecialistov sa zúčastnili predstavitelia z radov chovateľov, rezortného ministerstva, národnej siete rozvoja vidieka, či fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Wednesday, 22 March 2017 09:49
There are no translations available.

V rámci televíznej relácie RTVS „Necelebrity“ bol predstavený pracovník NPPC - VÚŽV Nitra Ján Huba. Dokument si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Monday, 20 March 2017 11:58
There are no translations available.

Dňa 21.2.2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie sprístupnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. Uvedené rozhodnutie bude mat významný dopad na povoľovanie chovov hydiny a ošípaných podľa Zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho plné znenie si môžete pozrieť - TU

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner