Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Tuesday, 18 April 2017 11:36
There are no translations available.

Farmárska revue - televízna relácia, prostredníctvom ktorej oboznamujeme odbornú aj laickú verejnosť s výsledkami výskumu pracovísk NPPC a ktorá je hlavným masmediálnym partnerom nami organizovaného Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm oslávila 10. výročie pôsobenia na slovenskom mediálnom trhu.

Reportáž, venovanú tomuto jubileu si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Friday, 07 April 2017 07:17
There are no translations available.

V priestoroch Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory (SPPK) sa v Bratislave uskutočnila tlačová beseda na tému dováženého, zdravie ohrozujúceho, brazílskeho, hydinového a hovädzieho mäsa. Záujem médií v ostatnej dobe o túto kauzu je veľký, pretože ide o zdravie slovenského spotrebiteľa, o zdravie detí, keďže takéto mäso sa mohlo objaviť aj v školských zariadeniach.

Read more...
 
E-mail
Friday, 31 March 2017 12:02
There are no translations available.

V stredu 29. marca 2017 sa na pracovisku NPPC-VÚŽV Nitra uskutočnil interaktívny workshop „Moderné manažérske aplikácie pre efektívne farmy dojníc“. Prítomných privítal generálny riaditeľ NPPC Ing. Mario Schrenkel, zahraničným hosťom podujatia bol Assoc. Prof. Victor E. Cabrera, Ph.D (University of Wisconsin-Madison), ktorý je autorom vedecky podložených manažérskych nástrojov uplatniteľných v konkrétnych podmienkach chovu dojníc. O vývoji aplikácie EkonMOD milk a zámeroch kreovania otvorenej platformy ďalšej spolupráce v podmienkach Slovenska informoval Ing. Miroslav Záhradník (NPPC-VÚŽV Nitra). Na stretnutí určenom pre vybraných špecialistov sa zúčastnili predstavitelia z radov chovateľov, rezortného ministerstva, národnej siete rozvoja vidieka, či fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Wednesday, 22 March 2017 09:49
There are no translations available.

V rámci televíznej relácie RTVS „Necelebrity“ bol predstavený pracovník NPPC - VÚŽV Nitra Ján Huba. Dokument si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Monday, 20 March 2017 11:58
There are no translations available.

Dňa 21.2.2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie sprístupnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. Uvedené rozhodnutie bude mat významný dopad na povoľovanie chovov hydiny a ošípaných podľa Zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho plné znenie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Thursday, 16 March 2017 12:58
There are no translations available.

V piatok 10.3.2017 sa v relácii TELEREGINA (RTVS) k téme: „Kvalita mäsa a potravín na našom trhu“ vyjadrila vedecká pracovníčka NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD.

Záznam relácie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Monday, 06 March 2017 09:32
There are no translations available.

V sobotu 4.3.2017 bola v relácii Farmárska revue (RTVS) odvysielaná reportáž „Mlieko bez siláže“, v ktorej vystúpil vedecký pracovník NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Ivan Pavlík, PhD.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU (reportáž začína v čase od 01:44)

 
E-mail
Monday, 13 February 2017 10:02
There are no translations available.

V deň narodenín olympijského víťaza a slovenského športovca roka Mateja Tótha sa s ním stretol čestný prezident a zakladateľ MMF Agrofilm – dlhoročný riaditeľ VÚŽV Nitra akademik Ján Plesník, zakladateľ a bývalý dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, dlhoročný vedecký pracovník VÚŽV Nitra profesor Jozef Bulla a výkonný riaditeľ Agrofilmu Ján Huba.

V dôstojnej a radostnej atmosfére sa dohodli na spolupráci, Matej Tóth prijal úlohu ambasádora medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.

Fotografie – TU

 
E-mail
Monday, 09 January 2017 11:17
There are no translations available.

Portál www.polnoinfo.sk oslovil záverom roka 2016 osobnosti agrosektora s otázkou aké prekvapenia priniesol rok 2016 a aké očakávania máte v roku 2017. Oslovený bol aj pracovník NPPC – VÚŽV Nitra Ján Huba.

Článok si môžete prečítať - TU

 
E-mail
Tuesday, 20 December 2016 13:54
There are no translations available.

NPPC - VÚŽV Nitra malo zástupcu na Konferencii OSN o biodiverzite

V dňoch 4. - 17. decembra 2016 sa v mexickom Cancúne uskutočnila konferencia OSN o biodiverzite, ktorá zahŕňala 13. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 8. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Kartagenského protokolu a 2. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Nagojského protokolu.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 27
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner