Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Tuesday, 13 July 2021 12:43
There are no translations available.

Na www.agrobiznis.sk vyšiel zaujímavý článok o tom, aké obdobie telenia je najvhodnejšie pre optimálne využitie produkcie pasienkov.

Prečítať si môžete - TU

 
E-mail
Wednesday, 07 July 2021 06:53
There are no translations available.

Zasadnutie Odboru živočíšnej výroby SAPV

Dňa 28.06.2021 sa na NPPC - VÚŽV Nitra uskutočnilo zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (OŽV SAPV), ktoré otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Hlavným cieľom zasadnutia bola informácia a diskusia k návrhu podpredsedu SAPV Ing. Buchu o nominácii člena (nov) do predsedníctva SAPV, ktoré treba odovzdať do 25.8.2021. Voľby nových členov predsedníctva SAPV sú plánované na VZ SAPV dňa 22.9.2021.

Read more...
 
E-mail
Friday, 02 July 2021 08:57
There are no translations available.

Prečítajte si zaujímavý článok Martiny Gondekovej z NPPC – VÚŽV Nitra o tom koľko naozaj stojí bravčove mäso.

Uverejnený na www.agrobiznis.sk - TU

 
E-mail
Monday, 28 June 2021 09:24
There are no translations available.

Prečítajte si komentár Jána Hubu: „Veľká vďaka NAJ pestovateľom a chovateľom za úžasnú prácu“.

Uverejnený na www.agrobiznis.sk - TU

 
E-mail
Friday, 25 June 2021 10:13
There are no translations available.

Prečítajte si zaujímavý článok Jána Hubu o populácii pôvodného simentálskeho plemena vo Švajčiarsku.
Uverejnený na www.agrobiznis.sk - TU
 
E-mail
Tuesday, 15 June 2021 12:59
There are no translations available.

14.06.2021 sa v gescii NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra konala prednáška v rámci série odborných seminárov NPPC pre rok 2021 na tému Etika vo vede.

Prednášajúcim bol prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD., ktorý sa dnes dožíva životného jubilea.

Srdečne gratulujeme!

Fotografie - TU

 
E-mail
Wednesday, 09 June 2021 00:00
There are no translations available.

Doplnenie génovej banky o „Králičie progenitorové bunky“

Pracovníci NPPC VÚŽV-OGRHZ, vďaka projektom APVV-14-0348, APVV-18-0146 a VEGA 1/0160/18 (zodpovedný riešiteľ Ing. Jaromír Vašíček, PhD.), úspešne optimalizovali metodiku pre izoláciu zárodočných endotelových progenitorových buniek, ktoré je možné získať z kostnej drene a krvi králikov. Metodika bola aplikovaná pre získanie a dlhodobé uskladnenie vzoriek týchto buniek v Génovej banke živočíšnych genetických zdrojov NPPC-VÚŽV Nitra z ohrozených slovenských plemien králikov (Zoborský a Nitriansky králik).

Viac sa dočítate TU

 
E-mail
Friday, 28 May 2021 09:40
There are no translations available.

Pásť na Slovensku dojnice. Ekológia radí ÁNO, ekonomika NIE. Zaujímavý komentár Jána Hubu o tom, aký pozitívny vplyv majú pasienky si môžete prečítať na webovom portáli www.agrobiznis.sk - TU

 
E-mail
Wednesday, 26 May 2021 13:11
There are no translations available.

Podpora ochrany živočíšnych genetických zdrojov bude pokračovať

Na základe rozhodnutia komisie pre pôdohospodárske vedy APVV bol v máji 2021 medzi schválenými aj projekt APVV-20-006 („Kryokonzervácia živočíšnych genetických zdrojov slovenských plemien“, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.). Projekt bude riešený v spolupráci s FBP SPU Nitra a priamo nadväzuje na doposiaľ 3 úspešne „excelentne“ ukončené projekty s uvedenou problematikou (APVV-0556-11, APVV-14-0043, APVV-17-0124,).

Read more...
 
E-mail
Tuesday, 18 May 2021 12:35
There are no translations available.

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých. AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Aktualizovaný stav výskytu AMO pravidelne monitorovaný expertami ŠVPS SR ku 19.4.2021 je 715 prípadov na Slovensku  zaznamenaných a diagnostikovaných u diviačej zveri. Vedeckí pracovníci NPPC-VÚŽV Nitra na Odbore malých hospodárskych zvierat v roku 2020  poskytli algoritmus,  na zvýšenie presnosti a tým exaktnosti detekcie definovaných kmeňov tohto vírusu.

Viac sa dočítate - TU

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 49
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner