Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Tuesday, 28 September 2021 11:14
There are no translations available.

70 rokov VÚŽV Praha Uhříněves

Pri príležitosti 70. výročia založenia VÚŽV Praha Uhříněves v.v.i. sa uskutočnila slávnostná konferencia. Riaditeľ VÚŽV zhodnotil vývoj v organizácii za celé obdobie, vyzdvihol činnosť a úspechy jednotlivých riaditeľov a zhodnotil súčasnú vedeckú a publikačnú činnosť. V príhovoroch zúčastnených bola riaditeľovi VÚŽV Praha odovzdaná medaila generálneho riaditeľa NPPC Ing. Martina Polovku, PhD. za dlhoročnú spoluprácu.

Read more...
 
E-mail
Wednesday, 22 September 2021 10:09
There are no translations available.

Uznanie členstva Génovej banky ŽGZ NPPC-VÚŽV Nitra v sieti EUGENA

V septembri sa Génová banka živočíšnych genetických zdrojov NPPC – VÚŽV Nitra stala na základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskym regionálnym kontaktným bodom pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP) a dohody medzi MPRV SR a GB NPPC-VÚŽV členom Európskej siete génových bánk živočíšnych genetických zdrojov (EUGENA). Cieľom siete EUGENA je podporovať ex situ uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a tým pomôcť pri implementácii Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje a Nagojského protokolu, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika.

Viac sa dočítate - TU

 
E-mail
Tuesday, 14 September 2021 07:58
There are no translations available.

Nitriansky samosprávny kraj si uctil osem osobností. Prestížne ocenenie získal in memorian prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti poľnohospodárskej vedy a výskumu a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí pre Štefana Mihinu, in memoriam, prebrala manželka zosnulého Marta Mihinová.

Viac sa dočítate - TU

 
E-mail
Monday, 13 September 2021 11:21
There are no translations available.

Obnova živočíšnych druhov z ich vlastných kmeňových buniek

Pracovníci NPPC - VÚŽV Nitra - OGRHZ, vďaka projektom APVV-14-0043 a APVV-17-0124 (zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.), optimalizovali metodiku pre izoláciu a charakterizáciu veľmi vzácnych dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré je možné získať z kostnej drene, plodovej vody alebo tukové tkaniva králikov.

Viac - TU

 
E-mail
Tuesday, 31 August 2021 13:25
There are no translations available.

cermakova

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že po ťažkej chorobe zomrela RNDr. Tatiana Čermáková (*31.05.1956, †27.08.2021), naša dlhoročná kolegyňa a priateľka, ktorá pôsobila na NPPC - VUŽV Nitra, Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku od roku 1982. Vedúcou pracoviska bola v rokoch 2014-2018 a svoju pracovnú činnosť ukončila odchodom do dôchodku v roku 2019.

Jej celoživotným poslaním bolo včelárstvo. Špecializovala sa na riziká vyplývajúce pre včely z používania pesticídov v poľnohospodárstve a vplyv životného prostredia na včely a včelie produkty. Jej hlboké poznatky a skúsenosti sa odzrkadlili na jej nespočetnej lektorskej, prednášateľskej, poradenskej a expertíznej činnosti.

Česť jej pamiatke!

 
E-mail
Monday, 30 August 2021 10:21
There are no translations available.

Dňa 27.8.2021 navštívil Ústav včelárstva NPPC – VÚŽV Nitra štátny tajomník MPRV SR pán Mgr. Milan Kyseľ. Na stretnutí prejavil veľký záujem o výskumnú problematiku, ktorú rieši kolektív včelárskeho ústavu. Informoval sa o jednotlivých projektoch a v neformálnej diskusii dával podnety a návrhy na ďalšie výskumné témy. Zaujímal sa tiež o školiacu a propagačnú činnosť ústavu, vyzdvihol vydávaný včelársky newsletter. Odporučil sledovať vplyv rôznych žiarení na vitalitu a správanie včiel – lietaviek a ďalšiu diskusiu ohľadne školení Asistentov úradného veterinárneho lekára. Stretnutie prebehlo v priateľskom a tvorivom duchu, za prejavenú podporu sme všetci vďační.

Foto - TU

 
E-mail
Monday, 23 August 2021 09:58
There are no translations available.

NPPC sa v dňoch 19. - 22.08.2021 zúčastnilo poľnohospodárskej výstavy Tradície slovenského vidieka, kde prezentovalo spojenie vedy, výskumu a praxe.

Fotografie z otvorenia výstavy - TU

Fotografie - TU

 
E-mail
Friday, 20 August 2021 09:52
There are no translations available.

Pozývame Vás na poľnohospodársku výstavu Tradície slovenského vidieka. 19.-22.08.2021 (9:00 – 18:00), Agrokomplex, areál Slovenské poľnohospodárske múzeum, Tešíme sa na Vás v stánku NPPC!

Fotografie - TU

Viac info. - TU

 
E-mail
Friday, 13 August 2021 12:05
There are no translations available.

Výskum kmeňových buniek hydiny bude pokračovať

Schválením projektu APVV-20-0006 „Kryokonzervácia živočíšnych genetických zdrojov slovenských plemien“ zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., na obdobie 2021-2024 výskum zameraný aj na kmeňové bunky hydiny bude pokračovať, nielen vďaka spolupráci s FBP SPU Nitra, ale aj Mendlovej univerzite v Brne.

Viac inormácií - TU

 
E-mail
Monday, 02 August 2021 13:23
There are no translations available.

Pracovník NPPC – VÚŽV Nitra Ján Huba vystúpil v reportáži RTVS k augustovej výstave v Nitre.

Záznam nájdete – TU

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 50
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner