Baran z UH TT
Monday, 04 June 2012 08:00
There are no translations available.

Baran z Účelového hospodárstva Trenčianska Teplá, CVŽV Nitra šampiónom Nákupného trhu

.

Šampiónom Nákupného trhu (NT), ktorý sa konal 16.5.2012 v Trenčianskej Teplej sa stal baran z chovu CVŽV Nitra, Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá. Predvedených bolo 64 baranov. Z toho: 19 plemena lacaune (LC), 9 plemena cigája (C) a 40 slovenská dojná ovca (SD). Zaradenie do výsledných tried: ER 19, EA 33, EB 12

Šampión NT:
plemeno SD
línia LAXO
číslo CEHZ  1636274 - 84851
mlieková úžitkovosť +27,57 kg
ml. úžitkovosť matky 238,O9 kg
výsledná trieda ER (85 bodov)

1-sampion

Foto: Patrícia Dolešová, ROĽNÍCKE NOVINY

 
Banner
Banner