NPPC-VÚŽV Nitra na medzinárodnej konferencii DAGENE 2018
Thursday, 12 July 2018 12:57
There are no translations available.

Aktívna účasť zamestnancov NPPC-VÚŽV Nitra na medzinárodnej konferencii DAGENE 2018 v Maďarsku.

DAGENE (Danubian Animal Genetic Resources) je medzinárodná asociácia na ochranu živočíšnych plemien v regióne v povodí Dunaja s centrálou v Budapešti, ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú konferenciu.

V tomto roku sa konal už jej 29. ročník v malebnej dedinke Kozard v Maďarsku. DAGENE aktívne pristupuje k ochrane pôvodných plemien a druhov a hľadá zásadné riešenia pre ich zachovanie v úzkej gescii s FAO v Ríme. Každoročné stretnutie je nielen príležitosťou definovania, kontroly a plnenia cieľov, ale aj hľadania ciest reálnej ekonomickej užitočnosti v podmienkach členských krajín. Významnou aktivitou organizácie je nielen odborná časť konferencie, ale najmä prehliadka konkrétnych chovov, fariem, ktoré sa prezentujú pôvodnými domácimi plemenami a vo väčšine prípadov aj konkrétnymi kulinárskymi (regionálnymi) špecialitami. Podobne tomu bolo aj tento rok na konci júna 2018 v Maďarsku, kde bola možnosť navštíviť jednu farmu v rámci Národného parku asi 50km pod Budapešťou. Slovensko reprezentovali formou prednášky prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. ktorý sa zároveň stal členom prezídia DAGENE a Ing. Alexander Makarevič.DrSc.. Ďalší, v poradí už 30. ročník, DAGENE v roku 2019 sa uskutoční na Slovensku, kde konferencia bude situovaná do Topoľčianok. Jeho hlavným organizátorom bude NPPC-VÚŽV Nitra v spolupráci s FBP SPU Nitra.

Fotogaléria - TU

 
Banner
Banner