VII. World Deer Congress 2018
Monday, 24 September 2018 08:47
There are no translations available.

V Ruskej federácii v Altajskom kraji sa konal VII. World Deer Congress 2018. Jeleniarsky kongres organizovalo Ministerstvo poľnohospodárstva Ruskej federácie a Altajský kraj v dňoch 20.-25.8.2018. Za NPPC-VÚŽV Nitra vystúpil s prednáškou Výživa a kŕmenie jeleňovitých Ing. Matúš Rajský, PhD., vedúci Oboru výživy. Prezentoval výsledky výskumu realizovaného v rámci projektu APVV Trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri.

Problematike chovu jeleňov je prikladaný vo svete veľký význam. Na kongrese sa zúčastnilo 300 účastníkov z celého sveta, napr. Čina, Kazachstan, Rusko, Mongolsko, Kórea, Nový Zéland, Austrália, Kanada, Mexiko, Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Poľsko a ďalšie. Delegáti odhlasovali, že najbližší svetový kongres v r. 2020 sa bude konať na Slovensku, čo je veľký úspech a zodpovednosť pre Slovensko zároveň.

Fotografie - TU

 
Banner
Banner