Slovenské národné plemená zvierat 2019
Wednesday, 12 June 2019 13:22
There are no translations available.

FBP SPU Nitra v spolupráci s NPPC-VÚŽV Nitra vydali odbornú knižnú publikáciu „Slovenské národné plemená zvierat“.

Cieľom vydania odbornej knižnej publikácie „Slovenské národné plemená zvierat“, autorov Chrenek P. a kolektív, SPU Nitra, 2019 bolo zosumarizovať všetky slovenské národné plemená do celku, poukázať na ich pôvod, základne morfologické, anatomické, exteriérové a úžitkové vlastnosti.

Dôležitá je aj informácia o šľachtiteľoch a najmä početnosť jedincov ku koncu roka 2018 chovaných na Slovensku. Knižná publikácia prispela aj k prezentácii slovenských živočíšnych genetických zdrojov na medzinárodnej konferencii DAGENE 2019, konanej koncom mája 2019 na Slovensku v Topoľčiankch.

 

plemena_2019

 
Banner
Banner