Podpora ochrany živočíšnych genetických zdrojov bude pokračovať
Wednesday, 26 May 2021 13:11
There are no translations available.

Podpora ochrany živočíšnych genetických zdrojov bude pokračovať

Na základe rozhodnutia komisie pre pôdohospodárske vedy APVV bol v máji 2021 medzi schválenými aj projekt APVV-20-006 („Kryokonzervácia živočíšnych genetických zdrojov slovenských plemien“, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.). Projekt bude riešený v spolupráci s FBP SPU Nitra a priamo nadväzuje na doposiaľ 3 úspešne „excelentne“ ukončené projekty s uvedenou problematikou (APVV-0556-11, APVV-14-0043, APVV-17-0124,).


Cieľom predkladaného projektu je optimalizácia vybraných metodík získavania a kryouchovávania a hodnotenia kvality spermií (zlepšiť vitalitu a viabilitu spermií po rozmrazení) a kmeňových buniek prioritne tých plemien hospodárskych zvierat, ktorých počet jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Medzi takéto plemená patria: plemeno koní (slovenský športový pony), dve plemená králikov (zemplínsky a liptovský lysko) a jedno plemeno hydiny (oravka). Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky získavania a zmrazovania spermií a kmeňových buniek a zároveň rozšíriť kryouchovávaný biologický materiál v živočíšnej génovej banke.

 
Banner
Banner