70 rokov VÚŽV Praha Uhříněves
Tuesday, 28 September 2021 11:14
There are no translations available.

70 rokov VÚŽV Praha Uhříněves

Pri príležitosti 70. výročia založenia VÚŽV Praha Uhříněves v.v.i. sa uskutočnila slávnostná konferencia. Riaditeľ VÚŽV zhodnotil vývoj v organizácii za celé obdobie, vyzdvihol činnosť a úspechy jednotlivých riaditeľov a zhodnotil súčasnú vedeckú a publikačnú činnosť. V príhovoroch zúčastnených bola riaditeľovi VÚŽV Praha odovzdaná medaila generálneho riaditeľa NPPC Ing. Martina Polovku, PhD. za dlhoročnú spoluprácu.

 

Program pokračoval konferenciou, na ktorej odznelo 5 referátov s rôznou tematikou. Súčasťou diskusie bolo aj stretnutie s riaditeľom VÚŽV Praha – doc. Ing. Petrom Homolkom, PhD. Na stretnutí bola vyjadrená snaha oboch strán o zintenzívnenie spolupráce, najmä v oblasti riešenia spoločných projektov. V popoludňajších hodinách program pokračoval prehliadkou experimentálnych zariadení.

Foto - TU

 
Banner
Banner