Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
E-mail
Wednesday, 12 June 2019 13:22

Dôležitá je aj informácia o šľachtiteľoch a najmä početnosť jedincov ku koncu roka 2018 chovaných na Slovensku. Knižná publikácia prispela aj k prezentácii slovenských živočíšnych genetických zdrojov na medzinárodnej konferencii DAGENE 2019, konanej koncom mája 2019 na Slovensku v Topoľčiankch.

 

plemena_2019

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner