Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9.júla 2010
There are no translations available.

Zmluvy za roky 2006-2008 boli uzavreté právnym predchodcom Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra – Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu Nitra.
V zozname sú uvedené zmluvy uzavreté SCPV Nitra, ktoré sa týkajú činnosti CVŽV Nitra.
Ceny boli prepočítené z Sk na € kurzom 30,126.
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklad a celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ
Dátum
podpisu zmluvy
77100 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Poistenie motorových a prípojných vozidiel poistná sadzba 1,9 %, spoluúčasť 5 % MP SR SCPV Nitra 31.12.2008
77100 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Povinné zmluvné poistenie za prevádzku motorových vozidiel podľa sazobníka so zľavou 75 % MP SR SCPV Nitra 31.12.2008
277/2008 Mikro, s.r.o. Kúpna zmluva 53 408, 77 € MP SR SCPV Nitra 15.12.2008
  Ing. Ján Ilavský Zmluva o dielo na zhotovenie projektu 23 899,62 € MP SR SCPV Nitra 17.11.2008
5611866058 SLOVNAFT, a. s. Zmluva o palivových kartách zlatých a strieborných 1,65 € za kartu  MP ŽPaRR SR  CVŽV Nitra 17.10.2007
0183 FARMTEC a.s. Jistebnica Zmluva o dielo 8 298, 47 € MP SR SCPV Nitra 15.10.2008
223/2008 Ing. Jaroslav Svatoš Pelhrimov Zmluva o dielo 90 244,30 € MP SR SCPV Nitra 14.10.2008
08K000063 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok 43935,48 € MP SR SCPV Nitra 30.9.2008
  Ing. Richard Mareček-Emering Zmluva na poskytnutie služby-Agrofilm 2008 85 441,14 € MP SR SCPV Nitra 19.6.2008
66/2008 Ing. Mária Kuťková ABC plus Kúpna zmluva- tonery Podľa cenníka MP SR SCPV Nitra 11.3.2008
  SLOVNAFT, a.s. Kúpna zmluva – predaj cez platobné karty Aktuálna cena MP SR SCPV Nitra 19.12.2007
1/12/2007 REAL H.M. Komárno Kúpna zmluva dodávka PHM do nádrží 1,20 €/l MP SR SCPV Nitra 19.12.2007
07K51 DOXX stravné lístky s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 52,95 €/poukážka MP SR SCPV Nitra 8.10.2007
  Radar s.r.o. Kúpna zmluva na krmivá pre HD 78 974,27 € MP SR SCPV Nitra 28.9.2007
172/2007 GeneTiCa sro. Blava Kúpna zmluva 59 251,14 € MP SR SCPV Nitra 10.9.2007
143/07 MERCK s.r.o. Kúpna zmluva 8 804,55 € MP SR SCPV Nitra 10.9.2007
233/2007 Alžbeta Gálová-GASTROGAL Zmluva o prevádzkovaní závodnej kuchyne a zabezpečení závodného strvovania

dodatok č. 1
2,52 € za stravný lístok MP SR SCPV Nitra 19.7.2007
  Refka, s.r.o. Nitra Kúpna zmluva 229 369 € MP SR SCPV Nitra 11.6.2007
  Ing. Richard Mareček-Emering Zmluva na poskytnutie služby - Agrofilm 2007 84 352,38 € MP SR SCPV Nitra 24.5.2007
39/2007 Zdenko Červenák-C-Consulting Kúpna zmluva 84 926,64 € MP SR SCPV Nitra 5.3.2007
1 Hermes Labsystems s.r.o. Kúpna zmluva 108 662,74 € MP SR SCPV Nitra 12.2.2007
13/2007 SLOVNAFT, a.s. Kúpna zmluva – predaj cez platobné karty Aktuálna cena MP SR SCPV Nitra 16.1.2007
561186 SLOVNAFT a. s. Zmluva o palivových kartách zlatých a strieborných 1,66 € za kartu MP SR SCPV Nitra 16.1.2007
561186 Bentley Czech s r.o. Kúpna zmluva 49 787 ,99€ MP SR SCPV Nitra 28.12.2006
1/12/2007 REAL H.M. Komárno Kúpna zmluva dodávka PHM do nádrží 1,20 €/l MP SR SCPV Nitra 1.12.2006

 

späť

.
 
Banner
Banner