Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010
There are no translations available.

vrátene viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklad a celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie Rezort Objednávateľ Dátum podpisu zmluvy
  Lady ASTORIA, s.r.o. O poskytnutí služby 137,10 € - MPRV SR CVŽV Nitra 10.3.2011
  Výskumný ústav mliekárenský, a.s. O poskytnutí služby 200 € - MPRV SR CVŽV Nitra 10.3.2011
  Anna Kopernická – MARKUS O vykonaní lektorskej činnosti 331,92 € za prednášku - MPRV SR CVŽV Nitra 7.2.2011
  I.T.A. spol. s r.o. Kúpna zmluva 113 880 € - MPRV SR CVŽV Nitra 11.2.2011
110-B/2010 Labo-SK s.r.o Kúpna zmluva 6 870 € - MPRV SR CVŽV Nitra 23.11.2010
110-A/2010 Labo-SK s.r.o Kúpna zmluva 10 241 € - MPRV SR CVŽV Nitra 23.11.2010
109/2010 ECOTEST, spol. s r. o Kúpna zmluva 15 900 € - MPRV SR CVŽV Nitra 23.11.2010
108/2010 Lambda Life a. s. Kúpna zmluva 34 871 € - MPRV SR CVŽV Nitra 23.11.2010
107/2010 Bio-Consult Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 38 353,21 € - MPRV SR CVŽV Nitra 29.11.2010
106/2010 SHIMADZHU handelsgesellschmaft m.b.H. Kúpna zmluva 33 168,69 € - MPRV SR CVŽV Nitra 23.11.2010
105/2010 KRD-MoleculaTr echnologies, spol.s r.o Kúpna zmluva 32 930 € - MPRV SR CVŽV Nitra 23.11.2010
54/2010 EKOLUX Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo 24 504 € 24 500 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 12.7.2010
61/2010 Ing. Richard Mareček-Emering Zmluva na poskytnutie služby-Agrofilm 2010 66 000 € 132 775 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 1.7.2010
4/2010 MANO-GAZ s.r.o. Nitra Zmluva o dielo 8 835,75 € 8 835,75 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 25.6.2010
0533336/00CRZ SLOVNAFT, a. s. Zmluva o palivových kartách zlatých a strieborných 1,65 € za kartu 1,65 € za kartu MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 19.5.2010
8/2010 TEKRO Nitra, s.r.o. Kúpna zmluva Krmné zmesi pre ošípané

Dodatok k zmluve č.1
Dodatok k zmluve č.2
91 422 € 91 422 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 26.1.2010
9/2010 TEKRO Nitra, s.r.o. Kúpna zmluva Krmné zmesi pre králiky 35 646 € 35 646 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 26.1.2010
9/2010 TEKRO Nitra, s.r.o. Kúpna zmluva Krmné zmesi pre prepelice a kurčatá

Dodatok k zmluve č.1
Dodatok k zmluve č.2
2 861,75 € 2 861,75 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 26.1.2010
83/2010 KOBRA S.B.S. Nitra Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

Dodatok k zmluve č.1
140 662 € 140 662 € MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 30.6.2009
57/2009 Alžbeta Gálová-GASTROGAL Zmluva o prenájme NP – závodnej kuchyne 4 784 € - MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 20.4.2009
58/2009 Alžbeta Gálová-GASTROGAL Zmluva o prevádzkovaní závodnej kuchyne a zabezpečení závodného strvovania 2 203 € - MP ŽPaRR SR CVŽV Nitra 20.4.2009
122/2007 ŽP Informatika s.r.o. Podbrezová Zmluva o dielo 57 706 € 13 821 € MP SR SCPV-VÚŽV Nitra 13.8.2007
88/2010 Inštitut poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Mandátna zmluva 16 300 € bez DPH - MPRV SR CVŽV Nitra 13.09.2010
89/2010 ITES Vranov, s.r.o Kúpna zmluva na dodávku prístrojov 29 705 € bez DPH - MPRV SR CVŽV Nitra 21.09.2010
90/2010 PRAGOLAB s.r.o Kúpna zmluva na dodávku prístrojov 93 737,15 € bez DPH - MPRV SR CVŽV Nitra 20.09.2010
91/2010 ECOTEST, spol. s r. o. Kúpna zmluva na dodávku prístrojov 7 260 € bez DPH - MPRV SR CVŽV Nitra 20.09.2010
92/2010 ECOTEST, spol. s r. o. Kúpna zmluva na dodávku prístrojov 28 685 € bez DPH - MPRV SR CVŽV Nitra 20.09.2010
Zmluva 122/2007 bola uzatvotrená s SCPV Nitra, ktorú CVŽV prebralo ako nástupnícka organizácia. Prepočítaná z Sk na €.
.
 
Banner
Banner