Programový balík ECOWEIGHT
There are no translations available.

Autori / Authors:

Jochen Wolf ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Marie Wolfová ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Emil Krupa ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Zuzana Krupová ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Charakteristika programového balíka

Programový balík ECOWEIGHT je určený na výpočet ekonomického významu (t.j. ekonomických váh / economic weights; EW) dôležitých ukazovateľov dobytka a oviec. V súčasnosti existuje piata verzia tohto programu, ktorá obsahuje 5 programov pre dojný a mäsový dobytok a pre ovce. Súčasťou programu sú samostatné programy zamerané na výpočet EW ukazovateľov dojného dobytka (EWDC), mäsového dobytka (EWBC), oviec s jedným bahnením za rok (EWSH1). Ďalšou časťou programového balíka je program EWSH2, ktorý je modifikáciou programu EWSH1 a program GFSH, ktorý nadväzuje na program EWSH2 a modeluje tok génov pri použití rôznych typov plemenitby (čím umožňuje výpočet EW priamych a maternálnych efektov jednotlivých ukazovateľov vybranej skupiny zvierat). Súčasťou každého programového balíka je podrobný manuál v anglickom jazyku s potrebnými inštrukciami na inštaláciu a spustenie daného programu.
V júli 2012 bola vytvorená nová verzia programu zameraného na výpočet EW ukazovateľov dobytka (EWDC a EWBC). Program tak umožňuje výpočet EW pre 2 nové ukazovatele: reziduálny príjem krmiva (všetky kategórie dojeného a nedojeného dobytka) a výskyt ochorení paznechtov (dojený dobytok). Následne bola uskutočnená revízia manuálu k tomuto programu.

 

Licenčné podmienky

Program ECOWEIGHT, ako aj jeho programy, sú voľne dostupné a voľne distribuované pod podmienkami GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, ktoré sú uvedené v manuáli programu.

 

Stiahnutie programov

Programový balík, ako aj jeho časti, je možné stiahnuť a následne rozbaliť pod systémom Windows aj LINUX. Každý program obsahuje adresár DOC (manuál programu), SRC (zdrojový kód v jazyku C), inputové súbory, parametrický súbor a textový súbor pre output programu.

 

Ďalšie informácie o programovom balíku nájdete aj na stránke: www.vuzv.cz

 

Kolektív autorov privíta všetky pripomienky a odporúčania týkajúce sa programového balíka ECOWEIGHT.

 

Časť programového balíka Windows
Linux
32bit
Linux
64bit
Manuál Verzia
Časť 1 download download download  download
5.3.2
Časť 2
download download    download
5.1.1
Časť 3 download download  
EWSH
download
GFSH
download
5.1.1

 

 

.
 
Banner
Banner