Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Friday, 20 March 2020 16:06
There are no translations available.

Ako poľnohospodárski výskumníci sa radi pripájame k poďakovaniu Jána Hubu tým, ktorí v súčasnej situácii zabezpečujú, že máme čo jesť a polia a maštale Slovenska nezostávajú bez ľudí, ktorí sa o to starajú.

Článok si môžete prečítať – TU

 
E-mail
Thursday, 27 February 2020 09:41
There are no translations available.

Redakčná rada časopisu Slovak Journal Animal Science

Dňa 24.02.2020 sa v NPPC-VÚŽV Nitra uskutočnilo stretnutie členov redakčnej rady vedeckého časopisu Slovak Journal of Animal Science, ktorú viedol šéfredaktor časopisu prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Prehľad dosiahnutých výsledkov, počty prijatých a akceptovaných rukopisov, v rámci slovenských inštitúcií aj zo zahraničia, prezentovala Mgr. Timea Sommerová. Redakčná rada vyhodnotila publikačnú činnosť časopisu za rok 2019 a zobrala na vedomie citačný ohlas v databázach SCOPUS a WOS za roky 2017-2019. Redakčná rada sa dohodla na ďalšom smerovaní periodika s potenciálnym cieľom požiadať v roku 2021 o registráciu v databáze SCOPUS.

Fotografie - TU

Aktuálne číslo časopisu – TU

 
E-mail
Thursday, 13 February 2020 13:07
There are no translations available.

V relácii Farmárska revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž o vtáčej chrípke, kde vystúpila výskumná pracovníčka z NPPC–VÚŽV Nitra RNDr. Emília Hanusová, PhD.

Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť - TU (v čase od 08:45)

 
E-mail
Wednesday, 29 January 2020 15:04
There are no translations available.

6. februára 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 7th International Winter School „Animal Biotechnology 2020".

Fotografie - TU

 
E-mail
Monday, 27 January 2020 09:57
There are no translations available.

Na webovej stránke www.agrobiznis.sk bol uverejnený zaujímavý komentár kolegyne z NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Martiny Gondekovej, PhD. : „Prečo doma nemáme slovenskú fazuľu?!“

Komentár si môžete prečítať – TU

 
E-mail
Monday, 20 January 2020 10:31
There are no translations available.

V relácii Farmárska revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž o mrazení mäsa, kde vystúpila výskumná pracovníčka z NPPC–VÚŽV Nitra Ing. Martina Gondeková, PhD.

Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť - TU (v čase od 01:10)

 
E-mail
Monday, 20 January 2020 10:27
There are no translations available.

Radi by sme Vás pozvali na ukážku fluorescenciou aktivovaného sortera buniek (FACS) s možnosťou sortovania vlastných vzoriek. K dispozícii na testovanie bude od 10. – 14. februára 2020 v NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat.

Viac informácií – TU

 
E-mail
Friday, 17 January 2020 12:20
There are no translations available.

Komentár k problematike emisií pracovníka NPPC-VÚŽV Nitra Jána Hubu si môžete prečítať - TU

 
E-mail
Tuesday, 29 October 2019 11:10
There are no translations available.

Pracovníci NPPC – VÚŽV Nitra publikovali krátke pojednania o najnovších poznatkoch z hľadiska vplyvu červeného mäsa na naše zdravie (M. Gondeková) - TU a o potenciáli produkčných schopností dojníc (J. Huba) – TU

 
E-mail
Monday, 21 October 2019 08:33
There are no translations available.

NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva udelil pri príležitosti 100. výročia založenia ústavu Pamätný list pre NPPC – VÚŽV Nitra - TU

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 48
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner