Predaj zvierat
There are no translations available.


 

 

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Účelové hospodárstvo a bitúnok Lužianky ponúka na predaj

 

 • Jatočné ošípané v hmotnosti od 110 kg -120 kg živej váhy a s možnosťou odporazenia na bitúnku NPPC - VÚŽV Nitra
 • Jatočné polovičky
 • Odstavčatá, plemená Landrace v hmotnosti od 15 do 25 kg

Kontakt:

V prípade záujmu kontaktujte vedúceho účelového hospodárstva

Ján Baracký

 

0911 807 742

037/65 46 326

 


 

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Odbor malých hospodárskych zvierat NPPC - VÚŽV Nitra, Lužianky ponúka na predaj

Ponuka platná od 1.8.2019 - TU

 • Brojlerový jatočný králik (v živom)
 • Brojlerový jatočný králik (jatočne spracovaný)
 • Králik pre laboratórne účely
 • Chovný brojlerový králik
 • Gravidná samica
 • Králik 1 dňový
 • Inseminačné dávky králika
 • Zajac poľný z farmového chovu

 

Kontakt:

V prípade záujmu kontaktujte

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.

0905 680 272

037/65 46 139


 

 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok ponúka na predaj

 

 • Včelie matky línie Tatran


nespárené

voľne spárené

inseminované

 

 

Kontakt:

V prípade záujmu kontaktujte

Ing. Jaroslav Gasper, PhD.

044 / 290 1052


 

 

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Účelové hospodárstvo Lužianky ponúka na predaj

 

 • Jatočné jahňatá (15 – 40 kg)
 • Vyradená ovca do 2 rokov
 • Vyradená ovca nad 2 roky
 • Vyradený baran do 2 rokov
 • Vyradený baran nad 2 roky 
 • Plemenné barany

Kontakt:

V prípade záujmu kontaktujte
Ján Baracký
 
0911 807 742


 

.

 
Banner
Banner