Akreditované vzdelávacie programy
There are no translations available.
Vzdelávacie programy akreditované akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie
 
Produkčný chov králikov
Modul – Biologické základy chovu králikov - 8 hodín
Modul – Výživa a kŕmenie - 8 hodín
Modul – Veterinárna starostlivosť - 8 hodín
Modul – Chovateľské systémy a technológia chovu - 8 hodín
Modul – Spracovanie produktov chovu - 8 hodín
Modul – Ekonomika a legislatíva - 8 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/400/1
Garant: doc. RNDr Ján Rafay, CSc. tel: 037/6546 138, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Manažérske postupy pri výrobe kvalitného ovčieho mlieka v prvovýrobe
Modul – Manažment výroby surového ovčieho mlieka - 8 hodín
Modul – Obsluha dojacích zariadení a ošetrovateľov bahníc – 8 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/676/1
Garant: Doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., tel: 037/6546 153, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Poľovníctvo ako súčasť ochrany prírody a rozvoja vidieka
72 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/676/2  
Garant: Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., tel: 037/6546 388, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Optimalizácia chovu raticovej zveri vo voľných revíroch, zverniciach a farmách
33 hodín teoretická a 15 hodín praktická príprava
Číslo akreditácie: 2880/2009/150/2
Garant: Ing. Matúš Rajský, tel: 037/6546 157, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Životné podmienky zvierat a starostlivosť o zvieratá chované na farmárske účely
Modul – Životné podmienky zvierat a starostlivosť o hospodárske zvieratá – 8 hodín
Modul – Životné podmienky hovädzieho dobytka a starostlivosť o hovädzí dobytok, chov dojčiacich kráv – 6 hodín
Modul – Získavanie hygienicky a zdravotne nezávadného surového kravského mlieka, starostlivosť o vemeno – 6 hodín
Modul – Životné podmienky oviec a starostlivosť o ovce, chov bahníc – 6 hodín
Modul – Životné podmienky ošípaných a starostlivosť o ošípané, chov prasníc – 16 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/150
Garant: Ing. Vojtech Brestenský, CSc., tel: 037/6546 369, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Efektívne šľachtiteľské a chovateľské postupy s dôrazom na kvalitu produkcie hospodárskych zvierat
Modul – Moderné šľachtiteľské postupy v chove hospodárskych zvieratI – 7 hod.
Modul – Minimum chovateľa dojčiacich kráv – 8 hod.
Modul - Chov vysokoprodukčných dojných oviec – 9 hod.
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/1
Garant: Mgr. Dana Peškovičová, PhD., tel: 037/6546 428, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Manažérske postupy pri výrobe kvalitného mlieka v prvovýrobe
15 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/2
Garant: Doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., tel: 037/6546 153, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zaškolenie ošetrovateľov ošípaných pre výkon funkcie ošetrovateľ ošípaných,
podľa Nariadenia vlády 735/2002 Z. z., ods.1
8 hodín teoretická a 8 hodín praktická príprava
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/3
Garant: Ing. Vojtech Brestenský, CSc., tel: 037/6546 369, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Moderné technologické postupy a metódy ochrany v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny
Modul – Chov hovädzieho dobytka – 8 hod.
Modul – Modernizácia maštalí pre chov hospodárskych zvierat – 6 hod.
Modul – Technologické systémy chovu hospodárskych zvierat – 6 hod.
Modul – Ochrana hospodárskych zvierat proti vysokým teplotám – 4 hod.
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/4
Garant: Doc. Ing. Ján Brouček, DrSc., tel: 037/6546 280, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ekologické a trvalo udržateľné obhospodarovanie voľne žijúcej zveri v súčasných podmienkach
64 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/5
Garant: Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., tel: 037/6546 388, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Uplatňovanie moderných spôsobov chovu mliekového hovädzieho dobytka
Modul – Moderné chovateľské postupy a organizácia chovu hovädzieho dobytka – 8 hod.
Modul – Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ustajňovacích priestorov pre chov mliekového hovädzieho dobytka – 8 hod.
Modul – Moderné postupy pri získavaní kvalitného surového kravského mlieka – 8 hod.
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/6
Garant: Ing. Vojtech Brestenský, CSc., tel: 037/6546 369, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Školenie posudzovateľov králikov
34 hodín prípravy
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/7
Garant: Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc., tel: 037/6546 138, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Školenie dojičov kráv pre získavanie hygienicky a zdravotne nezávadného surového kravského mlieka
4 hodín teoretická a 4 hodín praktická príprava
Číslo akreditácie: : 2880/2009/118/8
Garant: Ing. Vladimír Foltys, PhD., tel: 037/6546 281, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Odborné vzdelávanie včelárov pre získanie odbornosti VČELÁR
Modul 1: Včelárske minimum – 40 hodín
Modul 2 : Včelie produkty – 40 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/9
Garant: Ing. Ján Kopernický, PhD., tel: 044/5222 141, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vyššie odborné vzdelávanie včelárov pre získanie odbornosti VČELÁRSKY ODBORNÍK
Modul 1: Asistenti úradných veterinárnych lekárov – 20 hodín
Modul 2: Chov včelích matiek – 16 hodín
Modul 3: Apiterapia – 26 hodín
Číslo akreditácie: 2880/2009/118/10
Garant: Ing. Ján Kopernický, PhD., tel: 044/5222 141, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Banner
Banner