Poradňa - hydina
There are no translations available.

Položiť otázku TU

Doteraz položené otázky:

Otázka:

Dobrý deň chcem vás poprosiť o radu ako mám postupovať ak chcem založiť chov prepelíc. Na násadové vajcia, ktoré potom vyliahnem v liahni zhruba 300 vajec mesačne.

Odpoveď:

Dobrý deň,
v prípade, že máte v liahni cca 300 vajec a majú dobru liahnivosť, tak sa vám môže vyliahnuť cca 210-230 prepelíc. Potreba podlahovej plochy počas odchovu závisí jednak od veku prepelíc, jednak od úžitkového typu a plemena. Koľko
jedincov je možné umiestniť na určitú podlahovú plochu závisí aj od priestorových možností chovateľa. Názory na obsadenie plochy sa rôznia. Prepelice ľahkého typu vyžadujú do veku 14 dní plochu 28 cm2 na 1 zviera, od 14 do 28 dní 56 cm2, vo veku 28 - 42 dní 84 cm2 a dospelé zvieratá potrebujú 100 cm2 podlahovej plochy. Prepelice ťažkého typu (Faraon) potrebujú podlahovej plochy o 60 - 70 % viac.  Dôležitá počas odchovu je klíma v odchovni,  teplota a vetranie, nie prievan,  dodržiavanie hygienických požiadaviek a zodpovedajúca výživa, najmä dostatočný prísun živín (prepelice potrebujú vysoký podiel min 24 a viac % dusíkatých látok počas prvých týždňov odchovu).
Vo veku 35 - 42 dní je potrebne zvieratá premiestniť do chovných priestorov. Podľa našich skúsenosti z 300 ks násadových vajec dosiahneme max 100 ks samíc. Neviem, čí chcete chovať prepelice  na produkciu a predaj vajec alebo iba pre vlastnú potrebu. Ak pre produkciu vajec tak by ste mali dodržiavať nasledovne požiadavky.

Požiadavky na založenie chovu prepelíc

Ak si chcete založiť vlastnú malú farmu na produkciu konzumných vajec
potrebujete k tomu:
-     Liahne a priestory na liahnutie (v prípade, že si budete odchovávať zvieratá
sám)
-     Odchovne na odchov mláďat (teplota  na začiatku odchovu 35-37 o C)
-     Objekt vrátane technológie na chov dospelých nosníc. Závisí od toho, či
chcete nosnice chovať voľne na podstielke alebo v klietkovej technológií.
Treba si uvedomiť, že prepelice japonské neznášajú vajcia do pripravených
hniezd ale voľne - v prípade chovu na podstielke.
-     Pre vytvorenie pohody zvierat by mali byť po celý čas splnené všetky
fyziologické, bezpečnostné a behaviorálne potreby (potreby správania). Medzi
základné fyziologické potreby zaraďujeme potreby výživy, požiadavky na
prostredie a udržanie dobrého zdravotného stavu. Odporúčania výživy musia byť
vyšpecifikované tak, aby zodpovedali aj genetickým faktorom a vplyvom
prostredia (environmentálnym).
-     Preštudovať aké sú technologické a výživové požiadavky na odchov a   chov
nosníc. Na našom pracovisku bola vydaná publikácia Prepelica japonská, ktorú
si môžete u nás zakúpiť.  
-     Technológia odchovu prepelíc vzhľadom na malé rozmery zvierat, ich rýchly
rast a v dôsledku toho rýchlo sa meniace požiadavky na technologické parametre
je značne komplikovaná a vyžaduje si mimoriadnu starostlivosť, pretože od
dobrého odchovu závisí celá ďalšia úžitkovosť prepelíc. Základné technologické
zariadenie na odchov malých prepelíc závisí od možností chovateľa.
-     V produkčnej znáškovej hale je vhodnejšie umelé osvetlenie. Teplota
prostredia pre prepelice  počas chovu by mala  byť 20 - 22 o C.   Mimoriadne
dôležité je zabezpečiť dobré vetranie, najmä v horúcich letných dňoch.
-     Pri príprave chovných priestorov na chov je potrebné sa skontaktovať s
veterinárom pre hydinu na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe (RVaPS), ktorá Vás upozorní, čo treba zo zverozdravotného hľadiska
dodržať. Predídete tým zbytočným problémom. Ak by ste zvieratá chceli aj
zabíjať, treba požiadavky, ktoré sú potrebné zabezpečiť pre túto činnosť
taktiež prejedať s veterinármi. Keď budú chovné priestory pripravené, je to
potrebné oznámiť RVaPS, ktorá Vás oboznámi s ďalším postupom, aby ste si mohli
zaregistrovať chov - registračné číslo chovu.
V roku 2002 vyšlo nové nariadenie vlády č.736/2002 zo dňa 11.12.2002  o chove
nosníc, ktoré bolo v roku 2003 doplnené o nariadenie vlády č. 326/2003 o chove
nosníc. Tu nájdete všetky požiadavky na chov vrátane požiadaviek na výživu,
welfare zvierat, typ klietok,  nevyhnutnú plochu na jednu nosnicu a pod.
-      Čo sa týka podnikania, treba postupovať podľa Občianskeho zákonníka.
To by bolo v skratke to najdôležitejšie.
S pozdravom Hanusova

Položiť otázku TU

 

.
 
Banner
Banner