Projekty Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra spolufinancované EÚ
There are no translations available.

Projekty financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka EAFRD
cez Program rozvoja vidieka 2007- 2013:Logo programu pre rozvoj vidieka
Vzdelávacie programy:
 • Manažérske postupy pri výrobe kvalitného mlieka v prvovýrobe
 • Moderné technologické postupy a metódy ochrany v chovoch hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny
 • Ekologické a trvalo udržateľné obhospodarovanie poľovnej zveri v súčasných podmienkach
 • Inovatívne šľachtiteľské postupy v chove hospodárskych zvierat
 • Efektívne šľachtiteľské a chovateľské postupy v chove oviec
 • Konkurencieschopný chov dobytka v marginálnych regiónoch
 • Školenie posudzovateľov králikov
 • Vyššie odborné vzdelávanie včelárov pre získanie odbornosti: Včelársky odborník – Apiterapia a chov včelích matiek
 • Vyššie odborné vzdelávanie včelárov pre získanie odbornosti: Včelársky odborník – Asistenti úradných veterinárnych lekárov
 • Vyššie odborné vzdelávanie včelárov pre získanie odbornosti VČELÁR
 • Vzdelávanie včelárov na výkon funkcie asistenta veterinárneho lekára prvého sledu
 • Vzdelávanie asistentov veterinárnych lekárov pre stabilizáciu stavov včelstiev
Viac
 


 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí
.
 
Banner
Banner