prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr. h. c. - cena NSK 2015
Utorok, 29 November 2016 09:45

V stredu 23. novembra 2016 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie najvyššieho ocenenia – Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2015.

Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD., toto prestížne ocenenie odovzdal trom skutočne výnimočným osobnostiam nášho kraja, ktoré sa svojím celoživotným dielom v oblasti umenia, vedy, výskumu i výchovy mladej generácie výrazným spôsobom zapísali do historických análov Nitrianskeho kraja.

Jedným z ocenených bol prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr. h. c., ktorý svojím celoživotným dielom posunul hranice zootechniky a biotechnológií výrazne dopredu. 32 rokov stál na čele Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorý si pod jeho vedením získal svetové renomé a stal sa uznávaným centrom výskumu moderných technológií živočíšnej výroby v strednej a vo východnej Európe.

Viac informácií a fotografie z podujatia si môžete pozrieť - TU (oficiálna webová stránka NSK)

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok