Konferencia OSN o biodiverzite - 2016
Utorok, 20 December 2016 13:54

NPPC - VÚŽV Nitra malo zástupcu na Konferencii OSN o biodiverzite

V dňoch 4. - 17. decembra 2016 sa v mexickom Cancúne uskutočnila konferencia OSN o biodiverzite, ktorá zahŕňala 13. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 8. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Kartagenského protokolu a 2. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Nagojského protokolu.

Na základe spolupráce s Ministerstvom životného prostredia SR bol členom delegácie Slovenskej republiky ako predsedníckej krajiny Rady EÚ v roku 2016 na tomto podujatí aj pracovník NPPC-VÚŽV Nitra Ing. Ján Tomka, PhD. Venoval sa predovšetkým problematike Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich využívania.

Slovenská delegácia so zástupcami Európskej komisie a Generálneho sekretariátu Rady

mexico_2016

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok