Brazílske mäso - 2017
Piatok, 07 Apríl 2017 07:17

V priestoroch Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory (SPPK) sa v Bratislave uskutočnila tlačová beseda na tému dováženého, zdravie ohrozujúceho, brazílskeho, hydinového a hovädzieho mäsa. Záujem médií v ostatnej dobe o túto kauzu je veľký, pretože ide o zdravie slovenského spotrebiteľa, o zdravie detí, keďže takéto mäso sa mohlo objaviť aj v školských zariadeniach.

 


Pracovníci NPPC-VÚŽV Nitra neustále riešia celý komplex vedecko-výskumných a realizačných úloh spojených s intenzifikáciou výroby a zvyšovania kvality slovenského mäsa. Výsledkom tohto dlhoročného snaženia bolo vyšľachtenie a uznanie niektorých nových plemien, a to plemena ošípaných s názvom biele mäsové, plemien králikov s názvom nitriansky a zoborský, plemena sliepky oravka, spoluúčasť NPPC-VÚŽV Nitra na šľachtení plemena ovce zošľachtená valaška, a najnovším výsledkom výskumníckej šľachtiteľskej práce je plemeno slovenská dojná ovca. Pracovníci NPPC-VÚŽV Nitra sa touto šľachtiteľskou prácou podieľajú na zabezpečení kvalitných surovín pre výrobu kvalitných bezpečných potravín, zapájajú sa do konkurenčného boja proti dovozu nekvalitných potravín s konečným cieľom sebestačnosti v produkcii slovenského mäsa vlastným chovom ošípaných, oviec, hydiny, králikov. Príkladom osvety slovenských produktov je i vlastná predajňa mäsa s ponukou produktov výlučne z vlastných chovov, ktoré sa spolu s predajňou mäsa nachádzajú v jednom areáli NPPC-VÚŽV Nitra.

NPPC-VÚŽV Nitra je držiteľom dvoch výrobkov Značka kvality SK a dvoch výrobkov Značka kvality SK Gold, čo potvrdzuje vysokú kvalitu produktov a práce všetkých výskumných a vedeckých pracovníkov NPPC-VÚŽV Nitra.

Všetky chovy hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra spĺňajú požiadavky na welfare chov zvierat, sú pod neustálym dozorom ŠVPS SR, sú registrované v Centrálnej evidencii HZ a spĺňajú všetky požiadavky na produkciu kvalitných zdravotne bezpečných potravín.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok