Obnova živočíšnych druhov z ich vlastných kmeňových buniek, 2021
Pondelok, 13 September 2021 11:21

Obnova živočíšnych druhov z ich vlastných kmeňových buniek

Pracovníci NPPC - VÚŽV Nitra - OGRHZ, vďaka projektom APVV-14-0043 a APVV-17-0124 (zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.), optimalizovali metodiku pre izoláciu a charakterizáciu veľmi vzácnych dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek, ktoré je možné získať z kostnej drene, plodovej vody alebo tukové tkaniva králikov.

Viac - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok