Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Wednesday, 20 March 2019 09:05
There are no translations available.

V denníku Pravda vyšiel rozhovor Jozefa Sedláka s generálnou riaditeľkou NPPC Zuzanou Nouzovskou. Článok o Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - „Pokropí veda poľnohospodárstvo živou vodou?“

Článok si môžete prečítať - TU

 
E-mail
Tuesday, 05 February 2019 08:51
There are no translations available.

04.02.2019 na Rádiu Regina - Západ bol odvysielaný rozhovor s výskumnými pracovníkmi NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Jánom Hubom, CSc. a Ing. Martinou Gondekovu, PhD. na tému "Kvalita mäsa na Slovensku".

Nahrávky si môžete vypočuť - TU a TU

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Monday, 04 February 2019 09:01
There are no translations available.

03.02.2019 boli v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielané reportáže, v ktorých vystúpili výskumné pracovníčky NPPC – VÚŽV Nitra: Martina Gondeková a Emília Hanusová.

Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Friday, 01 February 2019 12:54
There are no translations available.

Dňa 30.1.2019 sa v NPPC- VÚŽV Nitra uskutočnilo zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (OŽV SAPV), ktoré otvoril a viedol predseda prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Hlavným cieľom zasadnutia boli voľby predsedu a podpredsedu OŽV SAPV na funkčné obdobie 2019-2021. Za predsedu bol opätovne zvolený prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., a podpredsedom sa stal Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. Za tajomníka bola zvolená Doc. Ing. Mária Chrenková, CSc.

Ďalšie body programu zahŕňali informácie z Valného zhromaždenia SAPV, prezentácie aktivít členov OŽV SAPV v roku 2018, informácie o medzinárodnej konferencie „Animal Biotechnology 2018“ a pripravovanej konferencii DAGENE 2019 (Topľčianky 29.5.-1.6.2019), ako aj informácie týkajúcej sa súťaže mladých vedeckých pracovníkov a životných jubileí niektorých členov OŽV SAPV.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Tuesday, 08 January 2019 09:51
There are no translations available.

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel u chovateľov včelích matiek na rok 2019
Štvrté číslo elektronického časopisu E-newsletter Ústavu včelárstva Vám prináša podrobné informácie o spôsobe odberu a zasielania vzoriek tak pre chovateľov včelích matiek, ako aj pre kočujúcich včelárov. Dočítate sa aj ďalšie informácie o kvalite medzistienok a o ďaľších zaujímavých témach. Viac vo IV. čísle Newsletter-u - TU

 
E-mail
Monday, 07 January 2019 10:15
There are no translations available.

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk je uverejnený príspevok pracovníka NPPC – VÚŽV Nitra Jána Hubu o postavení roľníka v spoločnosti.

Prečítať si môžete – TU

 
E-mail
Wednesday, 02 January 2019 08:59
There are no translations available.

V utorok 18.12.2018 vystúpil doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. v slovenskom rozhlase (RTVS) v rámci relácie Kontakty, ktorá bola zameraná na možnosti realizácie a využitia vlny vyprodukovanej na Slovensku (aktuálny stav, perspektíva, záujem o ovčie výrobky u spotrebiteľov, ap.).

Záznam relácie si môžete vypočuť - TU

 
E-mail
Monday, 10 December 2018 12:25
There are no translations available.

6.12.2018 sa konala vedecká konferencia "The 6th International Scientific Conference - Animal Biotechnology 2018". Organizátormi konferencie boli NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU v Nitre a SAPV.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Tuesday, 04 December 2018 13:47
There are no translations available.

Publikácia „Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku“, ktorá bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 je voľne prístupná - TU. Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov.

 
E-mail
Monday, 26 November 2018 14:08
There are no translations available.

V dňoch 24. – 25. 11. 2018 sa Odbor malých hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra zúčastnil na XXI. Celoštátnej výstave zvierat s medzinárodnou účasťou pod záštitou MPRV SR. Na výstave boli prezentované králiky plemien nitriansky a zoborský králik, ktoré získali po 94,5 boda. Sliepky plemena oravka žltohnedá získali 93 - 95 bodov, kohúty 94 – 95 bodov. Kohút oravky žltohnedej získal ocenenie Šampión SR. Na výstave boli tiež prezentované prepelice japonské. V rámci výstavy sa konala slávnostná členská schôdza pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu chovateľov oraviek, ktorého kolektívnym členom je aj NPPC-VÚŽV Nitra. Súčasťou osláv bol aj krst novej publikácie o plemene oravka.

Fotografie si môžete pozrieť - TU

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 16 of 53
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner