Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Thursday, 31 May 2018 13:10
There are no translations available.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky udelil podľa § 44 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patent na vynález Prístroja na meranie viskozity kvapalín a najmä na zisťovanie počtu somatických buniek v mlieku.

Autor: Ing. Peter Tongeľ, CSc. (NPPC-VÚŽV Nitra)

Patentová listina - TU

 
E-mail
Tuesday, 22 May 2018 12:32
There are no translations available.

Dňa 18. mája 2018 NPPC-VÚŽV Nitra, Odbor malých hospodárskych zvierat organizoval vedecko-odborný seminár s názvom „50 rokov genetiky a experimentálnej biológie vo VÚŽV Nitra“. Tento seminár sa uskutočnil pri príležitosti 50. výročia založenia Oddelenia genetiky a experimentálnej biológie, z ktorého sa neskôr vyprofilovali súčasné pracoviská: Odbor malých hospodárskych zvierat a Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat. Na seminári sa zúčastnili pozvaní hostia, medzi ktorými bol aj pán akademik prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr.hc a pán prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Tuesday, 22 May 2018 12:30
There are no translations available.

16. mája 2018 sa na Účelovom hospodárstve NPPC-VÚŽV Nitra v Trenčianskej Teplej uskutočnil nákupný trh plemenných baranov. Komisia hodnotila celkovo 34 baranov nového národného plemena – slovenskej dojnej ovce a 8 baranov plemena lacaune. Cenu za najlepšieho barana z rúk zástupcu MPRV SR Ing. Daniela Hrežíka prevzal za NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. spolu s vedúcim účelového hospodárstva Jánom Barackým.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Thursday, 17 May 2018 08:26
There are no translations available.

16.05.2018 bol na Rádiu Regina - Západ odvysielaný príspevok o aplikácii EkonMOD milk, v ktorom vystúpili pracovníci NPPC – VÚŽV Nitra Ing. Miroslav Záhradník, PhD. a Ing. Ján Huba, CSc. z Odboru systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov.

Záznam si môžete vypočuť - TU

 
E-mail
Thursday, 03 May 2018 13:02
There are no translations available.

Pracovník NPPC – VÚŽV Nitra - Ing. Miroslav Záhradník, PhD. vystúpil na odbornej konferencii MODERNÝ AGROBIZNIS.

Časť z jeho vystúpenia si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Wednesday, 25 April 2018 09:57
There are no translations available.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017. V dňoch 18.–19.04.2018 sa konal v Prahe Kick off meeting projektu, na ktorom sa zúčastnili riešitelia z NPPC: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. (koordinátor), doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD., RNDr. Marcela Blažková a Ing. Miroslava Súkeníková, PhD. Do projektu sú zapojení riešitelia zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Nemecka, Grécka, Turecka a Rakúska. Témou projektu sú nanotechnológie vo výžive prežúvavcov.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Tuesday, 24 April 2018 13:56
There are no translations available.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Vás, ako partner podujatia, pozýva na 22. ročník Levických poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 27.-29.4.2018 na Zimnom štadióne v Leviciach.

Plagát podujatia – TU

 
E-mail
Tuesday, 24 April 2018 07:15
There are no translations available.

23.4.2018 navštívili pracoviská NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava s pedagógmi Andreou Zverinovou a Jánom Piešťanským. Základné informácie o NPPC – VÚŽV Nitra im prezentoval Ján Huba a bol im premietnutý film Gazdovský dvor U výskumníkov. Následne navštívili jednotlivé pracoviská NPPC – VÚŽV Nitra.

Fotografie si môžete pozrieť – TU

 
E-mail
Monday, 16 April 2018 07:19
There are no translations available.

O tom ako rozlíšiť hus od gunára a o plemene Slovenská biela hus hovoril vo Farmárskej revue zootechnik farmy NPPC – VÚŽV Nitra Jozef Fogada.

Reportáž si môžete pozrieť - TU

 
E-mail
Wednesday, 11 April 2018 09:28
There are no translations available.

Za účasti podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečenej sa 10.4.2018 na Národnom výstavisku Agrokomplex konala konferencia MODERNÝ AGROBIZNIS. Novej SPP bol venovaný diskusný blok, ktorého panelistom bol aj Ing. Miroslav Záhradník, PhD. z NPPC – VÚŽV Nitra. Účastníkom konferencie predstavil aplikáciu EkonMOD milk.

Foto z konferencieTU

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 17 of 50
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner