Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Wednesday, 22 May 2013 14:00
There are no translations available.

Verejné obstarávanie - informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o otváraní častí ponúk "ostatné" na predmet zákazky - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

.
 
E-mail
Wednesday, 22 May 2013 13:57
There are no translations available.

Dňa 22.5.2013 sa v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra konal verejný odpočet za rok 2012

Viac

.
 
E-mail
Wednesday, 15 May 2013 07:40
There are no translations available.

14.5.2013 udelil dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre - prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Centru výskumu živočíšnej výroby Nitra - Pamätnú medailu za dlhodobú vedeckú spoluprácu a spoluprácu v oblasti vzdelávania.

Viac

.
 
E-mail
Monday, 29 April 2013 10:39
There are no translations available.

CVŽV Nitra ako odborný garant pozýva chovateľov a odborníkov na seminár - "Mastitídy - správne stratégie boja proti tomuto ochoreniu". Na seminári vystúpia poprední domáci a zahraniční odborníci. Uskutoční sa v dvoch termínoch 23.5.2013 v Nitre a 24.5.2013 v Poprade. Viac informácií nájdete v pozvánke a návratke.

Pozvánka

Návratka

.
 
E-mail
Thursday, 25 April 2013 12:08
There are no translations available.

Slovenská poľovnícka komora, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav krajinnej ekológie SAV, PD Mojmírovce, PS "BAŽANT" Mojmírovce, PS „BREZA“ Poľný Kesov pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka usporiadajú odborný seminár s medzinárodnou účasťou SPOLUPRÁCA POĽOVNÍKOV A POĽNOHOSPODÁROV - NOVÁ ŠANCA PRE MALÚ ZVER, ktorý sa uskutoční 30.mája 2013 o 09.00 hod. v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce.

Viac info

.
 
E-mail
Monday, 15 April 2013 08:59
There are no translations available.

Výzva OECD na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva na rok 2014

OECD vyhlásila 2.apríla 2012 výzvu na vedecké štipendiá a organizovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2014.

Témy vedeckých štipendií a konferencií na rok 2014:

1. Prírodné zdroje ako výzva

2. Udržateľnosť v praxi

3. Potravinový reťazec

Posledný dátum podania prihlášky pre oba programy (konferencie i vedecké štipendiá) je 10. september 2013.

Viac informácií o podmienkach výzvy, ako aj formulár na predloženie žiadosti je možné nájsť na www.oecd.org/agriculture/crp.

Informačný leták programu v pdf. si môžete stiahnuť tu.

.
Read more...
 
E-mail
Monday, 15 April 2013 08:49
There are no translations available.

Pôdohospodársky výskum má zástupcu v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie SR

Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefan Mihina,PhD., vedecký pracovník CVŽV Nitra a SPU Nitra, bol dňa 12.3.2013 menovaný za člena Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR. Pôdohospodársky výskum tým získal zastúpenie dôležité  pre budúce smerovanie agrovýskumu na Slovensku. V tejto práci želáme prof. Mihinovi veľa úspechov !

Menovací dekrét

.
 
E-mail
Monday, 08 April 2013 08:24
There are no translations available.

Farmárska revue - Nitrianska génová banka

6.4.2013 bola v relácii Farmárska revue odvysielaná reportáž nakrúcaná v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra - "Nitrianska génová banka".

Záznam relácie si môžte pozrieť tu

.
 
E-mail
Wednesday, 03 April 2013 08:22
There are no translations available.

V dňoch 25. - 27. marca sa na Strednej odbornej škole v Kežmarku a v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva podielnikov v Kežmarku uskutočnil 14. ročník celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár. Odborným garantom súťaže bolo CVŽV Nitra. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre študentov zo stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekológiu, agropodnikanie či veterinárne zdravotníctvo. Viac info

.
 
E-mail
Wednesday, 27 March 2013 12:48
There are no translations available.

Dňa 03.04.2013 sa v CVŽV Nitra uskutoční školenie a preškolenie klasifikátorov hovädzieho dobytka a ošípaných.

.
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 Next > End >>

Page 41 of 48
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner