Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Aktuality
E-mail
Thursday, 25 April 2013 12:08
There are no translations available.

Slovenská poľovnícka komora, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Ústav krajinnej ekológie SAV, PD Mojmírovce, PS "BAŽANT" Mojmírovce, PS „BREZA“ Poľný Kesov pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka usporiadajú odborný seminár s medzinárodnou účasťou SPOLUPRÁCA POĽOVNÍKOV A POĽNOHOSPODÁROV - NOVÁ ŠANCA PRE MALÚ ZVER, ktorý sa uskutoční 30.mája 2013 o 09.00 hod. v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce.

Viac info

.
 
E-mail
Monday, 15 April 2013 08:59
There are no translations available.

Výzva OECD na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva na rok 2014

OECD vyhlásila 2.apríla 2012 výzvu na vedecké štipendiá a organizovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2014.

Témy vedeckých štipendií a konferencií na rok 2014:

1. Prírodné zdroje ako výzva

2. Udržateľnosť v praxi

3. Potravinový reťazec

Posledný dátum podania prihlášky pre oba programy (konferencie i vedecké štipendiá) je 10. september 2013.

Viac informácií o podmienkach výzvy, ako aj formulár na predloženie žiadosti je možné nájsť na www.oecd.org/agriculture/crp.

Informačný leták programu v pdf. si môžete stiahnuť tu.

.
Read more...
 
E-mail
Monday, 15 April 2013 08:49
There are no translations available.

Pôdohospodársky výskum má zástupcu v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie SR

Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefan Mihina,PhD., vedecký pracovník CVŽV Nitra a SPU Nitra, bol dňa 12.3.2013 menovaný za člena Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR. Pôdohospodársky výskum tým získal zastúpenie dôležité  pre budúce smerovanie agrovýskumu na Slovensku. V tejto práci želáme prof. Mihinovi veľa úspechov !

Menovací dekrét

.
 
E-mail
Monday, 08 April 2013 08:24
There are no translations available.

Farmárska revue - Nitrianska génová banka

6.4.2013 bola v relácii Farmárska revue odvysielaná reportáž nakrúcaná v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra - "Nitrianska génová banka".

Záznam relácie si môžte pozrieť tu

.
 
E-mail
Wednesday, 03 April 2013 08:22
There are no translations available.

V dňoch 25. - 27. marca sa na Strednej odbornej škole v Kežmarku a v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva podielnikov v Kežmarku uskutočnil 14. ročník celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár. Odborným garantom súťaže bolo CVŽV Nitra. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre študentov zo stredných odborných škôl zameraných na poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekológiu, agropodnikanie či veterinárne zdravotníctvo. Viac info

.
 
E-mail
Wednesday, 27 March 2013 12:48
There are no translations available.

Dňa 03.04.2013 sa v CVŽV Nitra uskutoční školenie a preškolenie klasifikátorov hovädzieho dobytka a ošípaných.

.
 
E-mail
Wednesday, 27 March 2013 11:58
There are no translations available.

V stredu 27.03.2013 sa v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra odovzdávala cena výhercovi veľkonočnej súťaže, ktorý správne odpovedal na súťažnú otázku odvysielanú vo Farmárskej revue 09.03.2013. Prasiatko zo šľachtiteľského chovu odovzdala riaditeľka CVŽV Nitra.

Príspevok bude odvysielaný na STV 2 v sobotu 06.04.2013 a v repríze v nedeľu 07.04.2013.

Foto z nakrúcania

.
 
E-mail
Tuesday, 26 March 2013 12:40
There are no translations available.

Dňa 25.03.2013 sa v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra konala prednáška post doktoranda Hossama Mahrous Ebeida, PhD. z Národného výskumného centra Káhira v Egypte o činnosti a vedeckom zameraní jeho pracoviska (Department of Dairy Science) a o chove hospodárskych zvierat v Egypte.

Foto

.
 
E-mail
Tuesday, 26 March 2013 12:09
There are no translations available.

CVŽV Nitra spustilo webovú stránku Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach. Stránka vznikla v rámci projektu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka EAFRD cez Program rozvoja vidieka 2007 - 2013.

.
 
E-mail
Monday, 25 March 2013 15:30
There are no translations available.

Dňa 25.03.2013 sa v priestoroch CVŽV Nitra nakrúcala reportáž do Farmárskej revue zameraná na udržiavanie živočíšnych genetických zdrojov.

.
Read more...
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next > End >>

Page 43 of 49
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner