Uznanie členstva Génovej banky ŽGZ NPPC-VÚŽV Nitra v sieti EUGENA
Streda, 22 September 2021 10:09

Uznanie členstva Génovej banky ŽGZ NPPC-VÚŽV Nitra v sieti EUGENA

V septembri sa Génová banka živočíšnych genetických zdrojov NPPC – VÚŽV Nitra stala na základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskym regionálnym kontaktným bodom pre manažment živočíšnych genetických zdrojov (ERFP) a dohody medzi MPRV SR a GB NPPC-VÚŽV členom Európskej siete génových bánk živočíšnych genetických zdrojov (EUGENA). Cieľom siete EUGENA je podporovať ex situ uchovávanie a trvalo udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a tým pomôcť pri implementácii Globálneho akčného plánu pre živočíšne genetické zdroje a Nagojského protokolu, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika.

Viac sa dočítate - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok