Vedenie centrálnej evidencie včelstiev na území Slovenskej republiky

Centrálny register včelstiev prechádza pod správu Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Od roku 2007 sa Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku staral o založenie a chod Centrálneho registra včelstiev. Po viac ako desaťročí premiestňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR celú túto agendu pod Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat, ktorá je vedená  Plemenárskymi
službami SR, š.p.

Od 1.1.2019 sa preto s otázkami súvisiacimi so zmenou údajov o Vás, či Vašich včelstvách obracajte na vedenie CEHZ. Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu. Viac o transformácii registra sa dočítate na usmernení zo strany Plemenárskych služieb v nasledujúcom PDF-súbore - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok