Projekty obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

 

Revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry výskumu živočíšnych genetických zdrojov - REVITAL 

va

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok