Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
(ÚVč Liptovský Hrádok)

Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

vedúca pracoviska
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 

baner
 
Zameranie Úvč
logo

V súlade s aktuálnymi potrebami chovu včiel na Slovensku udržiava pracovisko genofond slovenskej autochtónnej kranskej včely karpatského typu. Šľachtiteľskou prácou skvalitňuje genofond včely v SR s dôrazom na dobrý zdravotný stav, kvalitu včelích produktov a efektívne využitie opeľovacej činnosti včiel. Rieši otázky biológie, reprodukcie, zdravia, technológie chovu včiel a kvality včelích produktov, hodnotí riziká agrochemikálií na opeľovateľov, vedie centrálny register stanovíšť včelstiev a chovateľov včiel, tiež sa venuje vzdelávacej a poradenskej činnosti pre chovateľov včiel i nevčelársku odbornú a laickú verejnosť.

 
 
Priority vedeckovýskumnej činnosti ústavu:

-       Výber a šľachtenie plemenného materiálu s vysoko vyvinutým prejavom hygienického správania

         a s požadovanými úžitkovými vlastnosťami

-       Testovanie nových liečiv proti chorobám včiel.

-       Klinické a laboratórne testovanie nových účinných látok s akaricídnym účinkom proti varoóze včiel.

-       Optimalizovanie účinnosti chovateľských a hygienických ozdravovacích opatrení v chovoch včiel.

-       Monitorovanie hygienickej neškodnosti medov v ekologicky ohrozených oblastiach a sledovanie

        vytvárania rezíduí po použitých liečivách vo včelích produktoch.

-       Riešenie efektívneho využitia včely medonosnej pri opeľovacej činnosti a krajinotvorbe.

-       Hodnotenie vplyvu agrochemikálií na včelu medonosnú a iný užitočný hmyz.

-       Vzdelávanie chovateľov včiel v špecializovaných kurzoch, poradenská a expertízna činnosť

vcely ustav
vcely ustav
 
 
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok