Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat (OVMHZ)
   
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
Vedúci OVMHZ
tel.: 037/6546 139
tel.: 037/6546 137
mobil: 0905 680 272
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
ondruska
 
Odbor malých hospodárskych zvierat (OMHZ)
Odbor výživy (OV)
 
ZAMERANIE OMHZ
V oblasti výskumu sa odbor zameriava na: komplexné riešenie šľachtenia, genetiky, výživy, riadenej reprodukcie, technológie, biotechnických metód, ich inovácií v chove králikov a hrabavej hydiny; využitie špecializovaných populácií králikov na produkciu biologicky aktívnych látok a tkanivových štruktúr. Zaoberá sa šľachtením a tvorbou špecializovaných línií japonských prepelíc a uchovávaním živočíšnych genetických zdrojov národných plemien kury domácej a králika domáceho. Výskum populačnej dynamiky zveri žijúcej v agrárnych ekosystémoch, jej zdravotný stav ako odraz vplyvu životného prostredia; ekologizáciu agrárnych habitátov zabezpečujúcu zachovanie a zvyšovanie biodiverzity v podmienkach intenzívnej rastlinnej výroby. Výskumne rieši problematiku biológie a fyziológie zveri vo farmových chovoch, genetiky voľne žijúcich populácií zveri.

 

PRIORITY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI OMHZ

 • Zachovanie, genetická stabilizácia a možnosti využitia pôvodných mäsových línií, národných plemien králikov a vybraných plemien hydiny
 • Zvyšovanie produkčného potenciálu malých hospodárskych zvierat pre produkciu funkčných potravín
 • Molekulárno-genetické markery v selekcii králikov a hydiny a inovácia biotechnologických metód v reprodukcii malých hospodárskych zvierat
 • Využitie malých hospodárskych zvierat v biomedicínskom výskume
 • Podpora biodiverzity agrárnej krajiny
 • Výskum populačnej dynamiky a zdravotného stavu poľnej poľovnej zveri
 • Farmový chov zajaca poľného

PRACOVNÍCI OMHZ

Kontakty pracovníkov OMHZ TU

SLUŽBY PRE PRAX TU

SLUŽBY PRE VÝSKUM TU

Zameranie Odboru výživy (OV)

Laboratóriá Odboru výživy (Laboratórium fyziológie výživy prežúvavcov, Laboratórium fyziológie výživy monogastrických zvierat, Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie raticovej zveri, Laboratórium analytiky krmív a biologických materiálov) sa zameriavajú na riešenie problémov precíznej výživy - racionálnej výživy zvierat vzhľadom k strategicky nevyhnutnému zlepšeniu potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti Slovenska pri produkcii potravín živočíšneho pôvodu. Pri precíznom kŕmení s prihliadnutím na vyššie uvedené sa dosahuje zvýšenie efektivity vynaložených nákladov na krmivá vo vzťahu k produkcii a podporený je rozvoj vidieka. Súčasne sa znižuje vylučovanie látok s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
 
PRIORITY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI OV

 • Fyziológia trávenia zvierat
 • Výživové potreby zvierat
 • Metódy in vitro, in vivo, in sacco a metódy mobilných vreciek určené na skúmanie výživnej hodnoty krmív, vlastností, trávenia, utilizácie a transformácie živín v jednotlivých častiach tráviaceho traktu
 • Vplyv ošetrenia krmív na konverziu živín
 • Optimalizácia zloženia kŕmnych dávok a zmesí zohľadňujúca skutočné výživové potreby zvierat, minimalizácia obsahu neželaných a antinutričných látok, využitie probiotických, stimulačných a biologicky účinných látok
 • Efektívne využitie tradičných a alternatívnych kŕmnych zdrojov, vrátane odpadov a druhotných surovín z priemyslu u hovädzieho dobytka, raticovej zveri a ďalších prežúvavcov, ošípaných, králikov a laboratórnych modelových zvierat
 • Správne nastavená výživa vo vzťahu k produkcii, ekonomike a obmedzeniu exkrécie dusíka, fosforu a iných látok škodiacich životnému prostrediu
 • Kontrola kvality krmív
 • Komplex chovateľských podmienok pri raticovej zveri (farmy, zvernice, voľné poľovné revíry)
 • Riešenie problémov výroby, skladovania, konzervovania a úpravy objemových krmív s využitím účinných konzervačných preparátov chemického a biologického pôvodu so zameraním na usmernenie fermentačného procesu pri silážovaní, elimináciu strát sekundárnou fermentáciou a zlepšenie hygienickej kvality krmív
 • Optimalizácia vývoja absorpčného tkaniva tráviaceho traktu a prevencia chorôb mláďat
3
foto-1
Bilančné boxy na zisťovanie stráviteľnosti živín pri poľovnej zveri
kosice

SLUŽBY PRE PRAX OV- TU

SLUŽBY PRE VÝSKUM OV - TU

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok