Projekty riešené v rámci medzinárodnej spolupráce

Projekty v rámci dvojstranných dohôd

Funkčný a morfologický vývoj tráviaceho traktu mladých prežúvavcov (Funktionelle und morphologische Entwicklung der Vormägen junger Wiederkäuer)

Reštitúcia losa európskeho – pilotný projekt (Restitution of European Elk –pilot project)

Viac


Projekty v rámci dvoj a viacstrannej spolupráce na objednávku zahraničného partnera

Stanovenie optimálneho zloženia aminokyselín v nízkoproteínových   kŕmnych zmesiach chovných ošípaných (Estimation of optimum amino acid ratios for growing pigs fed on a low-protein diet)

Štúdium vplyvu exogénnej fytázy (RONOZYME NP) na využiteľnosť živín u ošípaných (Study of exogene phytase influence RONOZYME NP on exploitation of nutrients in pigs)

GMO - ONEALOKO 10 – 16 - 8200003: Substanciálna ekvivalencia GM kukurice a jej testovanie na modelových zvieratách (Substantial equivalence of GM maize and its tests on model animals)

Viac

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok