Vedenie centrálnej evidencie včelstiev na území Slovenskej republiky

Centrálny register včelstiev (autorizovaný prístup)

 

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku je poverený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR správou a vedením centrálnej databázy vlastníkov včelstiev, stanovíšť včelstiev a ostatných informácií o včelstvách (ďalej len „CRV“).

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 206/2012 z 9. júla 2012 o identifikácii a registrácii včelstiev ustanovuje podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev - TU

Oznámenie o začatí chovu včelstiev (príloha č. 1. TU) potvrdzuje príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“) podľa okresu trvalého bydliska chovateľa. (Adresy a spádové oblasti jednotlivých RVPS - TU.) Potvrdená príloha č.1 sa zasiela na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo poštou na adresu: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperíka 599. Na základe doručeného oznámenia je vlastník včelstiev zaregistrovaný v CRV s pridelením registračného čísla.

Pri ukončení činnosti chovateľa je potrebné zrušiť registráciu v CRV (taktiež zaslaním prílohy č.1)

Informácie z CRV pre chovateľov včiel sú dostupné TU. Na získanie informácii určených pre včelárov je potrebné vedieť: registračné číslo chovateľa a dátum narodenia / IČO. Z dôvodu zabezpečenia prístupu je potrebné prepísať číselný kód z obrázku.

 

Zber rodných čísel chovateľov včelstiev

Povinnosť fyzickej osoby uviesť rodné číslo pri vstupe do databázy Centrálneho registra včelstiev vyplýva zo zmien, ktoré boli prijaté zákonom č. 376/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č.376/2016 Z.z.“).

Zákon č. 376/2016 Z.z. okrem iného doplnil do zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti nové ustanovenie § 54f účinné od 1.1.2017 v zmysle ktorého:

„Vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa registrovaného do 31. decembra 2016 je povinný doplniť do centrálneho registra hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, do 28. februára 2017.“.

Na základe vyššie uvedených doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, každý vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa je povinný doplniť do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorým je aj Centrálny register včelstiev svoje rodné číslo ak ide o fyzickú osobu, a to najneskôr do 28.2.2017.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a jeho organizačný útvar Ústav včelárstva Liptovský Hrádok pripravil zabezpečený formulár, prostredníctvom ktorého chovatelia včelstiev (po svojej identifikácii cez registračné číslo v CRV a dátum narodenia) doplnia svoje rodné číslo, ktoré je uložené do zabezpečenej databázy. Vizualizácia uvedenej databázy s rodnými číslami nie je umožnená pre žiadneho z užívateľov Centrálneho registra včelstiev.

„Práva dotknutej osoby“- TU


V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; 044/522 11 41.

 

Informácia pre kočujúcich včelárov

Chovatelia, ktorí ešte nepožiadali o vytvorenie prístupu do on-line evidencie kočovania kontaktujú   ÚVČ LH na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , ktorý im vytvorí prístupové konto do CRV. Do predmetu mailu včelár uvedie text: „Registrácia kočujúceho včelára“ a pripojí svoje registračné číslo z CRV. Ak toto číslo nepozná uvedie svoje meno a priezvisko spolu s dátumom narodenia. V termíne do dvoch týždňov od zaslania, mu bude zaslaný mail s manuálom a prihlasovacími údajmi. Včelár, ktorý plánuje presúvať svoje včelstvá za nektárodajnými plodinami, žiada o vytvorenie prístupového konta iba raz - prístupové konto ostáva v platnosti aj pre nasledujúce roky. Z dôvodu problémov emailových serverov: Pobox.sk a Zoznam.sk  (nedoručenie mailov), doporučujeme uvádzať aj alternatívny emailový kontakt.

 

NPPC-VÚŽV- Ústav včelárstva,

Dr. J Gašperíka 599

033 80 Liptovský Hrádok

044 522 11 41

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok