Doc. Ing. Ján Brouček, DrSc.
Zoznam odborných príspevkov

Brouček, J., Šoch, M.: Starostlivosť o novo narodené teľatá v zime. Tématická príloha pre chovateľov hospodárskych zvierat – starostlivosť o mláďatá HZ. Slovenský chov, 15., 2010, 11, 36-37

Brouček, J., Kišac, P., Mihina, Š.: Etológia a fyziológia príjmu mlieka teľatami. Slovenský chov, 2000, č. 12, 22-23

Brouček, J., Kišac, P., Mihina, Š.: Vzájomné cicanie jalovíc a dojníc. Slovenský chov, 6, 2001, 7, 12-13

Brouček, J., Uhrinčať, M., Hanus, A., Mihina, Š.: Systémy odchovu teliat v období mliečnej výživy. Roľnícke noviny, č. 158 z 16.8.2001, príloha Agrárne ozveny, str. 1 a 5

Brouček, J.: Čo rozumieme pod pojmom welfare. Roľnícke noviny č. 192, príloha Agrárne ozveny, 4.10.2001, 1-2

Brouček, J., Kišac, P.: Abnormálne správanie teliat možno tlmiť aj vhodným kŕmením. Roľnícke noviny č. 197, príloha Výživa hospodárskych zvierat, 11.10.2001, 1-2

Brouček, J.: Pozitívny prístup chovateľa k zvieratám zvyšuje ich zdravie aj produkciu. Roľnícke noviny č. 202, príloha Agrárne ozveny, 18.10.2001, 1 a 5

Brouček, J., Kišac, P.: Vzájomné cicanie dojníc je najškodlivejší prejav abnormálneho správania. Roľnícke noviny č. 236, príloha Agrárne ozveny, 6.12.2001, 1-2

Brouček, J.: Pre teliatka je najlepšie cicanie mlieka z vemena alebo umelého cumľa. Roľnícke noviny č. 88, príloha Agrárne ozveny, 9.5.2002, 1-2

Brouček, J.: Krava - vychovávateľka uľahčí odstav najmä mäsových plemien teliat. Roľnícke noviny č. 98, príloha Agrárne ozveny, 23.5.2002, 6

Brouček, J.: Odchov teliat vo vonkajších búdach. Slovenský chov, 7, 2002, 5, 47-49

Brouček, J.: Vzdušný odchov teliat. Roľnícke novinky, 13, 2003, 5, 12

Brouček, J., Mihina, Š.: Požiadavky na ustajnenie teliat v búdach. Slovenský chov, 7, 2002, 11, 28-29

Brouček, J., Mihina, Š.: Zásady napájania teliat mliekom a mliečnymi kŕmnymi zmesami. Slovenský chov, 7, 2002, 12, 17-19

Brouček, J.: Ustajnenie je pre teľatá rovnako dôležité ako výživa. Roľnícke noviny č. 5, príloha Agrárne ozveny, 9.1.2003, 13

Brouček, J.: Sú pre dojnice vysoké teploty prostredia škodlivé? Keď je horúco aj kravám. Slovenský chov, 9, 2004, 7, 32-33

Brouček, J., Mihina, Š., Ryba, Š., Uhrinčať, M., Tongeľ, P., Kišac, P., Hanus, A.: Aký vplyv mali na úžitkovosť dojníc extrémne vysoké teploty v roku 2003? Pomôže voľné ustajnenie s výbehom. Slovenský chov, 10, 2005, 4, 16-18

Brouček, J.: K pohode zvierat prispieva viacero prvkov. Roľnícke noviny č. 30, Odborná príloha Hygiena v živočíšnej výrobe, 21.7.2006, 9,11

Brouček, J., Mihina, Š.: Preprava zvierat (1. časť) – Veľký problém pre welfare zvierat je ich transport, ktorý spôsobuje aj ekonomické straty. Agromagazín, 8, 2006, 7, 6

Brouček, J., Mihina, Š.: Preprava zvierat (2. časť) – Veľký problém pre welfare zvierat je ich transport, ktorý spôsobuje aj ekonomické straty. Agromagazín, 8, 2006, 8, 8

Brouček, J., Kišac, P., Mihina, Š., Uhrinčať, M., Hanus, A.: Spôsob odchovu ovplyvňuje úžitkovosť. Slovenský chov, 11, 2006, 11, 39-40

Brouček, J.: Starostlivosť o teľatá hneď po narodení. Roľnícke noviny, 2007, č. 4, 26. januára 2007, 10-11

Brouček, J., Mihina, Š., Trávníček, J., Šoch, M.: Jak zlepšovat pohodu zvířat během transportu. Agromagazín, 8, 2007, 1, 56-60

Brouček, J.: Hydinu treba ušetriť od teplotných stresov. Roľnícke noviny, 2007, č. 24, 15.6.2007, 9

Brouček, J., Kišac, P., Uhrinčať, M., Mihina, Š., Hanus. A.: Vysoké teploty spôsobujú teľatám stres. Roľnícke noviny, Agrárne ozveny, 30, 2007, 9

Brouček, J.: Je potrebná ochrana teliat proti vysokým teplotám? Slovenský chov, 2008, 5, s.16-18, ISSN 1335-1990

Brouček, J.: Ustajnenie teliat po odstave. Roľnícke noviny, 78, 2008, 29, s. 10-11, ISSN 1335-440X

Brouček, J.: Obmedzenie stresu z vysokej teploty pri ustajnení dojníc. Roľnícke noviny, Odborná príloha: Mikroklíma a výživa zvierat, 2008, 40, s. 9,10 a 11

Brouček, J.: Pohoda počas transportu je pre zvieratá dôležitá. Roľnícke noviny, Odborná príloha: Technológie v živočíšnej výrobe, 79, 2009, 14, 9 a 11

Brouček, J.: Zásady chovu teliat v období mliečnej výživy. Roľnícke noviny, Odborná príloha: Technológie v živočíšnej výrobe, 79, 2009, 14, 9 a 10

Brouček, J.: V chove dojníc treba redukovať tepelný stres. Téma mesiaca: ochrana zvierat pred tepelným stresom. Slovenský chov, 2009, 7, 16-18

Brouček, J.: Ochrana hydiny proti vysokým teplotám. Slovenský chov, 2009, 8, 41-42
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok