Poradcovia NPPC - VÚŽV Nitra
prof. Ing. Jan Brouček, DrSc., PhD.
tel.: 037/6546 280
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti: 
- chovateľské a technologické systémy farmových zvierat 
- ekologický chov zvierat
- welfare zvierat
- ochrana proti vysokým teplotám
Zoznam odborných príspevkov

Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
tel.: 037/6546 369
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti: 
- chovatelské a technologické systémy v chove hospodárskych zvierat
- stavebné a technologické úpravy ustajňovacích objektov
- manipulácia a skladovanie hospodárskych hnojiv
- kompostovanie
- legislatíva na ochranu zvierat a skladovanie hospodárskych hnojív
Zoznam odborných príspevkov

prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
tel.: 037/6546 153
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
mobil: 0903 546 401
Poradenstvo v oblasti:
- kvalita mlieka v súvislosti so strojovým dojením kráv a bahníc
- organizácia práce v dojárni zameraná na využitie dojacej techniky a udržanie zdravia vemena
- protimastitídny program na zlepšenie zdravia vemena 
- welfare zvierat pri dojení a EU legislatíva
Zoznam odborných príspevkov

doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
tel.: 032/6556 911
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti: 
- šľachtenie, genetika a reprodukcia oviec a kôz
- systémy chovu dojných a nedojných oviec a kôz
Zoznam odborných príspevkov


doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
tel.: 037/6546 388, mobil:0911 217 056
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- obhospodarovanie revírov pre poľnú poľovnú zver
- zisťovanie parametrov populačnej dynamiky zajaca poľného
- ekologizácia agrárnej krajiny a zvyšovanie úživnosti revírov
- ochrana proti škodám zverou v rastlinnej výrobe
- projekty zverníc, zverofariem, bažantníc
- farmový chov zajaca poľného
Zoznam odborných príspevkov
 
Ing. Matúš Rajský, PhD.
tel.: 037/6546 157, mobil:0903 887 503
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- chov zveri vo voľných revíroch, zverniciach, farmách (možnosť praktických ukážok)
- faktory vplývajúce na celkovú kvalitu zveri
- starostlivosť o zver: výživa (výroba krmív, plán prikrmovania - hygiena prikrmovania)
welfare a zdravie (vhodnosť životného prostredia pre zver, ochrana zveri, prevencia)
- znižovanie škôd spôsobených zverou na lesných kultúrach
- posúdenie kvality krmív, chemické rozbory krmív
- projektové štúdie na zakladanie zverníc a fariem
- plány hospodárenia
Zoznam odborných príspevkov

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
tel.: 037/6546 285, fax: 037 6546 189
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti embryotechnológií:
- produkcia, analýza a využitie geneticky modifikovaných zvierat
- produkcia, analýza a využitie klonovaných zvierat
- zmrazovanie embryí hospodárskych zvierat
- kmeňové bunky
hodnotenie kvality spermií hospodárskych a laboratórnych zvierat
Zoznam odborných príspevkov

Ing. Ján Huba, CSc.
tel.: 037/6546384
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- šľachtenie a plemenitba HD
- systémy chovu HD
- ekonomická optimalizácia v chove dojníc
- ekonomická optimalizácia v chove mäsových kráv
- marketing v chove HZ

Ing. Peter Demo, PhD.
tel. 037/6546164
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- chov a šľachtenie ošípaných
- technika chovu ošípaných
- hodnotenie kvality mäsa a mäsovej úžitkovosti v prevádzkovej praxi
Zoznam odborných príspevkov

RNDr. Emília Hanusová, PhD.
tel.: 037/6546360
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- Šľachtenie a genetika hrabavej hydiny (sliepky, prepelice japonské)
- Liahnutie a reprodukcia hrabavej hydiny,
- odchov a chov hrabavej hydiny

Ing. Miroslav Záhradník
tel.: 037/6546371
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- ekonomika chovu dojeného dobytka, individuálne analýzy, optimalizácia produkčno-ekonomických parametrov a poradenstvo
- ekonomika chovu nedojeného dobytka, individuálne analýzy, optimalizácia produkčno-ekonomických parametrov a poradenstvo
- tvorba ekonomickej databázy NPPC - VÚŽV Nitra za hovädzí dobytok

MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
Tel : 037/6546 227
e-mail: zuzana.palkovicova Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Poradenstvo v oblasti:
- znižovanie produkcie škodlivých plynov

- emisné faktory skleníkových plynov
- zoohygiena a welfare v ustajnení ošípaných a hydiny

- hodnotenie zdravotného stavu hospodárskych zvierat

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok