doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Zoznam odborných príspevkov

Margetín, M – Tančin, V – Čapistrák, A. - Špánik, J. – Apolen, D. – Oravcová, M. – Margetínová, J.: Aktuálne otázky v oblasti šľachtenia a plemenitby oviec v súvislosti s vhodnými systémami chovu. In: Ovčiarsky seminár „Perspektíva chovu oviec na Slovensku“, Liptovský Mikuláš, 27.2. 2009. (www.zsslm.sk/admin/files/78.doc)

MARGETÍN, M.: Stručná charakteristika najvýkonnejších mliekových plemien (prvá časť). In: Chov oviec a kôz, roč.28., 2008, č. 4, s. 29-30

MARGETÍN, M.: Stručná charakteristika najvýkonnejších mliekových plemien (druhá časť). In: Chov oviec a kôz, roč. 29, 2009, č. 1, s. 25-26

MARGETÍN, M.: Majorgén pre plodnosť aj pri cigáji?. In: Slovenský chov, roč. 14, 2009, č. 1, s. 7-9

MARGETÍN, M. – BUJŇÁK, F – REĽOVSKÝ, S..: Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. In: Chov oviec a kôz, roč. 29, 2009, v tlači

ŠPÁNIK, J. – MARGETÍN, M. – KUBINEC, R.: Niekoľko zaujímavostí o ovčom mlieku a bryndzi. In: Slovenský chov, roč. 14, 2009, č. 5, s. 30

MARGETÍN, M.: Nákazlivá hniloba paznechtov oviec - prevencia a metódy liečby. In: Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku, roč. II., 2008, č. 1, s. 22-25

MARGETÍN, M.: Šľachtenie dojných oviec a zdravotný stav vemena. In: Slovenský chov, roč. XIII, 2008, č. 1, s. 42-43

MARGETÍN, M. - MATEJČÍK, R. - SRPOŇ, P.: Zmeny vo frekvenciách alel PrP génu a v zastúpení rizikových skupín pri čistokrvných plemenách oviec chovaných na Slovensku. In: Chov oviec a kôz, XXVII., 2008, č. 1, s. 4-7

MARGETÍN, M.: Spôsoby odchovu jahniat dojných oviec. In: Chov oviec a kôz, roč. 27, 2007, č. 1, s.8 – 10

MARGETÍN, M. – BOBČEK, R. – ZÁBORSKÁ, E. – ZÁBORSKÝ, I.: Zošľachťovanie cigájskych oviec použitím plemena lacaune v PD Sklabiňa – kríženie sa osvedčilo. In: Slovenský chov, roč. 12, 2007, č.1, s. 46 – 48

MARGETÍN, M. – MILERSKI, M.: Divoce žijící zástupci rodu OVIS. In: Zpravodaj Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR., 2006, č. 1, s. 49 – 52

MARGETÍN, M. – ORAVCOVÁ, M. – CHLADNÁ, H.: Príčiny vzniku dedičných zmien pri ovciach. In: Chov oviec a kôz, 26, 2006, č. 4, s. 11 – 13

MARGETÍN, M. – ČAPISTRÁK, A. – APOLEN, D. – ŠPÁNIK, J.: Intenzita rastu jahniat plemena zošľachtená valaška, lacaune a ich krížencov. In: Slovenský chov, 2006, č. 1, s. 33 – 35

MARGETÍN, M. – ORAVCOVÁ, M.: Čo prináša genetické hodnotenie do šľachtenia oviec na Slovensku ? In: Chov oviec a kôz, roč. 25, 2005, č. 1, s. 15-18

MARGETÍN, M. – BÚŠOVSKÁ, D. – TAŠKA, S.: Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune v PD Predmier. In: Slovenský chov, 2005, č. 1, s. 36 – 38

MARGETÍN, M. – BULLOVÁ, M.: Domestikácia oviec vo svetle najnovších poznatkov. In: Chov oviec a kôz, roč. 25, 2005, č. 2, s. 34 – 36

Margetín M. - Čapistrák A.: Genofond vhodný pre intenzívnejšie systémy chovu

Margetín M: Perspektíva chovu a šľachtenia dojných a nedojných oviec na Slovensku

Margetín M.: Prečo chovať východofrízske ovce

Margetín M. - Oravcová M. - Chladná H.: Príčiny vzniku dedičných zmien pri ovciach
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok