Ing. Vojtech Brestenský, CSc.
 
 
Brestenský V.:Potreba skladovacích priestorov pre maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu. In: Slov. chov, 9, 2004, 9, s. 17-18
 
Brestenský V.: Efektívnosť investícií pri rekonštrukcii podstielaného alebo nepodstielaného ustajnenia. In: Slov. chov, 9, 2004, 9, s. 19-21
 
Brestenský V.: Prostredie chovu a aktivity kráv. In: Slov. chov, 2005, 9, s. 48-49
 
Brestenský V.: Produkcia a skladovanie hnoja. In: Slov. chov, 2005, 11, s. 16-18
 
Brestenský V.: Separácia hnojovice. In: Slov. chov, 2005, 11, s. 18-19
 
Brestenský V.: Maštaľná klíma a vetranie v chove hovädzieho dobytka. In: Slov. chov, 2006, 5, s.46-48
 
Brestenský V.: Aplikácia exkrementov hospodárskych zvierat. In: Slov. chov, 2007, 2, s. 21
 
Brestenský V.: Odstraňovanie, manipulácia a skladovanie hnoja. In: Slov. chov, 2007, 2, s. 17-20
 
Brestenský V. - Mihina Š.: Riešenie ležiskových boxov vo voľnom ustajnení kráv. In: Slov. chov, 2008, 10, s. 20
 
Brestenský V. - Mihina Š.: Voľné ustajnenie s kotercami. In: Slov. chov, 2008, 1, s. 24-25
 
Brestenský V. – Mihina Š.: Dispozičné usporiadanie boxov vo voľnom ustajnení. In: Slov. chov, 13, 2008, 4, s. 24-28
  
Brestenský V. - Mihina Š.: Kŕmne miesto vo voľnom ustajnení. In: Slov. chov, 2009, 1, s. 17-19
 
Brestenský V. - Mihina Š.: Požiadavky na napájačky a kvalitu vody vysokoúžitkových dojníc. In: Slov. chov, 2009, 7, s. 21 a 24
 
Brestenský V.: Produkcia a skladovanie hospodárskych hnojív na Slovensku In: Agromagazín, 11, 2009, 8, s.26 a 28
 
Brestenský V.: Skladovanie hospodárskych hnojív
 
Brestenský V.: Legislatívne požiadavky pre skladovanie hospodárskych hnojív
 
 
.
 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok