doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

Zoznam odborných príspevkov

Slamečka J.: Klietkový chov zajaca

                  Farmový chov zajaca poľného

Slamečka J.: Rôzne formy chovu bažanta

                  Manažment poľovnej zveri

Slamečka J.: Farmový chov raticovej zveri I.

                  Farmový chov raticovej zveri II.

Slamečka, J.: Srstnatá zver - cicavce 2019

Slamečka, J.: Pernatá zver 2019

Slamečka, J.: Divina 2019

SLAMEČKA,J., HELL,P., JURČÍK,R., (2000): Zajac na juhozápadnom Slovensku. Poľovníctvo a rybárstvo, roč. 52, č. 5, str.4-5

SLAMEČKA,J., PALANSKÁ,O., JURČÍK,R., HELL,P., MOJTO,J.(2000): Vplyv rôznych spôsobov ošetrenia ulovených zajacov poľných na fyzikálno-technologickú kvalitu a bakteriálnu kontamináciu ich diviny. Hubertlov, roč.IV, č.4, str.6

SLAMEČKA,J., JURČÍK,R., HELL,P., GAŠPARÍK,J. (2001): Zajac prežil rok 2000, môžeme byť spokojní? Poľovníctvo a rybárstvo, roč.53 , č.5 , str.4-5

SLAMEČKA,J., JURČÍK,R., HELL,P., GAŠPARÍK,J. (2001): Choroby nie sú hlavnou príčinou úbytku. Poľovníctvo a rybárstvo, roč.53 , č.6 , str.4-5

SLAMEČKA,J., (2001): O zajacovi na európskej úrovni. Poľovníctvo a rybárstvo, roč.53 , č.7 , str.7-8

SLAMEČKA, J., FASSBENDER,M., HILDEBRANDT,T.: (2002): Na vine nie je reprodukcia. Poľovníctvo a rybárstvo, roč.54 , č.5 , str.8-9

SLAMEČKA, J. (2002): Potomkovia amazonky na Slovensku. Magazín chovateľa, 1, str.6 - 9

SLAMEČKA, J. (2002): Papagáje v živote ľudí. Magazín chovateľa, 1, str.20 - 22

SLAMEČKA, J. (2002): Korela chocholatá (Nymphicus hollandicus). Magazín chovateľa, 3, str.20 - 23

SLAMEČKA, J., BERGMANN, ELFRIEDE (2002): Labradorský retriever. Magazín chovateľa, 3, str.42 – 43

SLAMEČKA, J. (2002): Plantaria park – vtáčí raj na nemecko – holandskej hranici Magazín chovateľa, 4, str.20 – 23

SLAMEČKA, J. (2002): Papagáj mnohofarebný (Psephotus varius) Magazín chovateľa, 4, str. 25

SLAMEČKA, J., BERGMANN, ELFRIEDE (2002): Labradorský retriever – výživa a zdravie. Magazín chovateľa, 5, str.40-41

SLAMEČKA, J., HELL, P., JURČÍK, R., GAŠPARÍK, J., (2002): Zajačí rok 2001. Poľovníctvo a rybárstvo, roč.54 , č.9, str.11

.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok